WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:91105 回復:24 發表於 2018-10-12 09:18:54
本主題由 212love 於 2018-10-13 10:08 解除高亮
累計簽到︰1721 天
連續簽到︰2 天
發表於 2018-10-11 09:28:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

地球脈動 第二季 Planet Earth Season 2, [MKV /97.95GB] 简体字幕 [複製鏈接]

影視分享
分類: 紀錄片
題材: 其它 
地區: 英國 
語言: 中文字幕 英语 
格式: MKV 
年份: 2016
資源: BT资源
1.jpg ; ?! O' r. D0 d5 f8 g' |
6 V0 o- A$ Z- Q% Z% |( u) g
: c; L7 X+ J* ~: h! ]
[地球脉动 第二季/行星地球 第二季 Planet Earth Season 2][BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1][2160P][97.95GB]7 g9 x: v1 ]# a. K+ B; J) s5 L3 u, c
◎译 名 地球脉动 第二季/行星地球 第二季/我们的地球 第二季/地球无限 第二季
% g' @( J0 z" A◎片 名 Planet Earth Season 2- z9 j$ }9 q5 o( T
◎年 代 2016
8 {. K: O9 W5 A◎产 地 英国
1 T' b9 J* E( h+ U3 f& v% x" g$ s◎类 别 纪录片" U7 V1 W) @9 d. _* [: y/ h" A
◎语 言 英语
) }0 @  d1 p6 b. h- y◎上映日期 2016-11-06(英国); e! L& H' l3 j! j9 c% A
◎IMDb评分  9.6/10 from 38,788 users7 M( J" [* T9 _7 T
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt5491994/
* D* b' V6 C' `7 U% K, _6 O7 [5 k6 W◎豆瓣评分 9.9/10 from 27,833 users- ^! ?3 Y% f5 u3 ^. _1 I. x& Y
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26733371/
; h9 j7 T5 l, V6 ~+ s$ I4 s◎集 数 6" j8 K& s/ D: J* I
◎片 长 50分钟% O" I7 `7 m! v; a  G
◎主 演 戴维·阿滕伯勒 David Attenborough
0 R: v% s- P* C2 [( V◎英配解说:        大卫·爱登堡
* R. K5 |+ E5 X6 F& v0 U- y: Q◎简 介
1 P0 p: M; R$ Q# e* @, P
2 A: s+ W& I( A2 @$ [ 据外媒The Atlantic 报道,《地球脉动2》将在今年晚些时候正式播出,并继续由英国生物学家David Attenborough担任旁白。! X3 |. C$ E# `2 v* C. n# j4 S
 “在2006年播出时,首次全程采用高清摄像机拍摄的《地球脉动》是当时BBC摄制成本最高的一部纪录片。《地球脉动2》将运用同样的前瞻性思维,在过去三年中我们采用超高清4K摄影机拍摄,同时使用了无人机和远程控制拍摄技术。 《地球脉动2》播出后极有可能成为4K电视机的助推器。”
; Z- W- \* g( w, i% V# |9 L 据悉,《地球脉动》第二季将分为6个系列片。 + y" u. c+ z; v& ?0 E5 E5 n! w

7 m* @. C/ h7 W8 \ 2.jpg % v" m" K8 O2 m& x  G8 C- b
+ w9 B, `9 }4 R
3.jpg
7 ]' }) N+ i, T# h4 C$ a# ~
- B6 q5 b5 h0 M 4.jpg
: x7 [9 |; J# K/ N
& i$ s! L5 h6 \/ Q8 ~( E, ], c 5.jpg % ^/ M  s4 Q9 s$ p- \* o
. q& Y2 Y# a1 E) I/ _) I
6.jpg
% [1 B* V5 Z5 z0 K1 T, U# T- E: @$ c: c5 p& `; C' R
7.jpg ; v+ z; ^5 J8 k  b& t! _

6 l2 }$ m) }3 ?5 p 8.jpg
" H, F3 W* }/ [2 [6 I# P7 D0 r# [7 R, \3 D  M: w# `" c# E
9.jpg
+ l" F) m! k6 F7 \! l
3 V5 l1 ]8 b6 L( D# g 10.jpg
: N2 q1 t7 K# u' y* Z; c
# H" A  N8 `$ Z% G1 w: M 11.jpg + `/ i6 R) u' r/ ~7 X
4 ^2 p9 C  [: c; `  X

* O$ l' q3 N9 V; Z, {& kVideo% t& T& i5 f, Q# H& E5 E
ID                                       : 1& `" F# p& q6 y' F" D( p
Format                                   : HEVC
# ^: y# J7 k% q8 B" |! vFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
% Q* J/ f7 @: N& i1 e$ CFormat profile                           : Main 10@L5.1@High  F4 w9 P6 W" i' _
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC9 I0 b+ @  A2 [4 K" N# ?% y
Duration                                 : 52 min 12 s
! R' s; s8 a- |Bit rate                                 : 48.2 Mb/s
* v* Y9 m/ f0 }- ~& k( A4 F0 pWidth                                    : 3 840 pixels+ B2 h& t5 A+ b. ~2 `& f
Height                                   : 2 160 pixels
5 O" H6 ~) o  `: RDisplay aspect ratio                     : 16:90 q% B* m" Q3 Q0 Z8 K# I8 e* ?# c: k
Frame rate mode                          : Constant0 ?' E' J& U0 U. P- Y* k% K: S
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS8 U$ |& \: W% n5 o
Color space                              : YUV7 q- c- m, k: s8 z- B+ c- ^4 \
Chroma subsampling                       : 4:2:0
: O! X; E& J0 N* p3 F4 U5 _Bit depth                                : 10 bits' N% J. h: u! @
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.2421 i3 M' {% V0 i7 s2 g
Stream size                              : 17.6 GiB (94%)
' G0 O$ U0 l4 m) b; ~: x2 nTitle                                    : Planet.Earth.II.S01E03.Jungles.2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ
" q- N1 b4 ]& {9 @  X9 hWriting library                          : x265 2.5+4-b4a5bcfe29c7:[Windows][GCC 4.9.3][64 bit] 10bit
3 _1 R5 d3 ^. u4 u* Q: uEncoding settings                        : cpuid=1173503 / frame-threads=16 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / analysis-reuse-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0% n# F! A' S' n8 I
Language                                 : English1 ~4 R: k1 n, A6 c
Default                                  : Yes
8 ^6 X+ L# D7 J1 [# T' _Forced                                   : No
  B! A: h# }, M" r, j) R/ w( ?& T" a  a* D. \. s6 T$ n3 Q2 E
Audio #13 l! Y* ]! w( g; |+ `. |- C9 l
ID                                       : 2/ v9 f- M& D" B; w
Format                                   : DTS
# ~6 d- z) r6 [2 Q, |1 V- O4 tFormat/Info                              : Digital Theater Systems; R8 C0 a( q  O7 O& g0 a
Format profile                           : MA / Core/ \/ P  H9 r  i) X% u: _
Mode                                     : 16
& j: U$ k  Z/ W* j0 W: a4 E/ tFormat settings, Endianness              : Big' N  t$ j. U" ]3 h. F* l
Codec ID                                 : A_DTS
# @) |; m0 i5 a+ @; T7 jDuration                                 : 52 min 12 s
& Q* T7 H4 e' i  D4 \Bit rate mode                            : Variable / Constant
6 Q7 h) g9 B5 M. F/ IBit rate                                 : 2 290 kb/s / 1 509 kb/s
6 V0 Q; B% W$ }' MChannel(s)                               : 6 channels" y* T  y$ N4 \' F% F6 F
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
  x! x: P  U* iSampling rate                            : 48.0 kHz
/ q6 }1 S/ }' R) P2 [6 yFrame rate                               : 93.750 FPS (512 spf), n7 D% s1 M2 ?3 X) w) l
Bit depth                                : 16 bits, Y" ^" r" }+ u6 W! O$ B1 C
Compression mode                         : Lossless / Lossy7 f" C( n6 L0 z0 Z9 x% x
Stream size                              : 855 MiB (4%)
/ h! E) G$ u: XTitle                                    : Planet.Earth.II.S01E03.Jungles.2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ. O5 R9 \) Y) O5 m
Language                                 : English
3 p/ S3 }( F! ]5 ^7 }5 S% n. T1 PDefault                                  : Yes
+ n8 `: ~4 q. L+ `8 X" ~Forced                                   : No
; H0 g6 D6 m' }: n1 J- v% I# t/ x- ~5 m% r8 z5 a( O
Audio #2- }( b1 {  l" K, Y
ID                                       : 3
; @  V4 I5 c/ }) p) }& A5 U/ t% [Format                                   : AC-3
' w& h4 }% V: {% R8 ~# }) bFormat/Info                              : Audio Coding 3  m8 E/ R7 |2 t+ z
Format settings, Endianness              : Big
: `2 k5 _4 |4 p" n% ECodec ID                                 : A_AC3
% B1 Y2 w& K0 W! \5 }/ cDuration                                 : 52 min 12 s5 ~! i7 f8 M: x: K. c7 [: S9 F
Bit rate mode                            : Constant
1 [' ^% A* f! G3 NBit rate                                 : 640 kb/s
8 D) o! l, |1 p) y0 m7 f+ x6 ~Channel(s)                               : 6 channels9 H- ~1 c% t0 i/ d
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
9 A+ `1 ]2 M: ?/ p3 [: t# dSampling rate                            : 48.0 kHz
, A" ]. r# W- fFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 spf)5 b5 f  H0 s$ P  e1 W, R
Bit depth                                : 16 bits
: d9 O$ ^6 q% z; TCompression mode                         : Lossy( K4 s) P& |( O* h" n
Stream size                              : 239 MiB (1%)
6 V& F! g( M$ J( ]8 G/ }Title                                    : Planet.Earth.II.S01E03.Jungles.2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ+ y& ?- t0 |; I( {$ _! ~0 a: x
Language                                 : English( W+ K) _1 _7 H* v* V$ `) |
Service kind                             : Complete Main5 J5 W5 L4 [) i+ W" M4 J
Default                                  : No
# i0 S# D# U. G6 O3 `  FForced                                   : No
+ v0 ?8 V) f7 h: H  M( b) L" _9 s5 N. F0 ]/ M" g) T+ s
Text #1
4 E: V1 L% z/ i4 OID                                       : 4
; T( o  h1 ~7 J3 k: gFormat                                   : UTF-8
$ z, t  G( z2 f) {% Z# N* VCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8& F/ L+ Y  k+ Y  `9 e6 }8 N8 b
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text/ I( x; ^3 \; b& C* x2 {( C
Duration                                 : 50 min 51 s3 Y7 Q* u6 n( N5 I; z+ v
Bit rate                                 : 44 b/s" u; {2 b! ^! Q' L, B
Count of elements                        : 365
5 f3 k! ~' c" }1 e/ RStream size                              : 16.6 KiB (0%)3 v" O# ^+ t6 X) J5 t2 J* O
Title                                    : English-SRT
2 f; Y  I* G4 W. n- yLanguage                                 : English5 P) I, f; O' v0 E+ t& a
Default                                  : Yes
4 _: o8 x4 l$ F/ o. V) s# AForced                                   : No: j; x% T, P1 W. W* F: N* B$ ^
" F6 H8 n/ t& r
Text #2
3 s6 R; K& H5 V+ _3 {! N7 I8 @/ }/ m7 AID                                       : 56 \$ G3 @( ^! m& q
Format                                   : PGS
9 u) v2 I' l: qMuxing mode                              : zlib1 @7 v5 d: N9 b/ ]: \% G& ~
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS, I9 C6 W9 a. b  @& q, @/ Y  i6 b
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 n5 |2 O+ s$ T3 aDuration                                 : 51 min 30 s
4 C6 N' v+ U1 Y4 T# {5 DBit rate                                 : 26.2 kb/s
! ^' m2 _3 H  a* a' h. I) sCount of elements                        : 770, B$ T1 f0 [; b3 C3 r+ f1 }) R
Stream size                              : 9.64 MiB (0%)
8 C, l9 L! t% {Title                                    : English-PGS
' Z4 A$ d+ n0 O; hLanguage                                 : English
; c" I% d+ s7 n3 @Default                                  : No
6 w9 f) a+ n" y- i; {6 @( E7 NForced                                   : No
9 {. n2 p6 ?9 p4 X9 A) w+ |7 T+ D3 y1 H' `( k1 p, `+ y
Menu
; P# {4 k+ l! n% ?00:00:00.000                             : en:Chapter 1: G' Q# J- c. L& u" b0 L
00:12:08.519                             : en:Chapter 2
, ]% h3 g* c# g4 t+ P; v% @1 H00:20:35.817                             : en:Chapter 3
+ T  B( P4 b1 d$ R# @00:31:02.986                             : en:Chapter 45 j( _8 N6 ~; |: Q9 U5 U' i4 p6 Z
00:41:59.892                             : en:Chapter 5
, l4 Z. A6 @1 Y( u8 u4 p, e/ T

地球脈動 第二季. MKV.torrent

257.69 KB, 下載次數: 320

尚未簽到

發表於 2018-10-11 09:30:20 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 11:59:54 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到︰1 天
連續簽到︰1 天
發表於 2018-10-11 13:17:58 來自手機 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 13:18:02 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 13:56:25 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!
累計簽到︰1797 天
連續簽到︰76 天
發表於 2018-10-11 18:46:06 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2018-10-12 07:58:06 來自手機 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2018-10-12 08:40:15 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-10-12 09:18:54 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部