WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:106 回復:1 發表於 2020-5-23 10:07:11
本主題由 212love 於 7 天前 解除高亮
累計簽到︰1997 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-5-23 09:44:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

夜班服務員 The.Night.Clerk, 2020.[MKV / 21.66G] [BD-原盘] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 犯罪 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg 7 @. \) _; h) I. \" q! y. U

% b' A" `: t2 K/ T, K& \◎译 名 夜班服务员 / 夜班职员 / 夜间接待员7 ~) p- q8 L! ^  S
◎片 名 The Night Clerk& a+ m6 l! P+ a4 N0 \9 T
◎年 代 2020
4 Z" Q% M, `& x◎产 地 美国1 W8 z, ^! P' @! z# P9 @9 ^
◎类 别 剧情 / 犯罪
/ R2 p6 W/ ~. T( O: d◎语 言 英语3 }+ W! x8 P3 J" r' j
◎上映日期 2020-02-21(美国)
8 \) O& Y3 V2 q9 y' ~+ r$ h◎IMDb评分 5.2/10 from 2382 users, d8 X3 q& M# y: \7 ^
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7979142; J  ]( W( ?4 w7 p# i
◎豆瓣评分 5.5/10 from 2062 users
) ^7 i* i$ s. h% _+ x- v◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30142414/4 C5 b3 _2 L& w* J- h- r
◎片 长 90分钟
" u8 _$ i9 r" C' T◎导 演 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer1 [, e1 X9 _5 n5 B0 B3 p
◎编 剧 迈克尔·克里斯托弗 Michael Cristofer, D6 p- }  {5 r2 z: i
◎主 演 泰伊·谢里丹 Tye Sheridan. w4 i& `3 a+ \$ O/ [- Y
   安娜·德·阿玛斯 Ana de Armas. W& r8 W& L6 i& |1 N1 d$ m5 @/ F
   海伦·亨特 Helen Hunt
3 \2 S2 s# y4 T& G+ S   约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo) g1 [  w8 I0 o
   乔纳森·斯卡奇 Johnathon Schaech
$ M$ K1 p: @$ Z5 |( v! N) E   雅克·格雷 Jacque Gray8 Y9 t5 T+ V% \/ |* W
   Cindy Perez0 t/ E+ E( c- m7 D
   D.L. Walker; Z; I) M. w8 ~4 s
   Walter Platz
0 s2 @3 g' ?+ s, H: ]   Pam Eichner
+ E& T8 c2 @# z+ k1 e- y$ t5 Z+ h   Ischa Bee' k0 q3 h0 n( n2 i- Z
   Stacey Ann Turner6 C) @  j5 p" E9 Z/ @6 Z
   Adam Colvin
7 ^% V8 R# r" N, e/ T/ Z. j1 W% Y- q2 e& @. C- a

  [2 E6 x# M& Z+ s1 g3 `8 \◎标 签 犯罪 | 美国 | 悬疑 | 剧情 | 2020 | 安娜·德·阿玛斯 | 美国电影 | 泰伊·谢里丹
3 E2 J9 u- e+ O0 n! Q* u, a/ V
8 O! ]) M1 J6 a5 F5 k◎简 介
0 t; T4 r: X. {" n- b& k# \& U0 W% Q: s
 患有自闭症的酒店夜班服务员巴特(泰伊·谢里丹饰)为提高社交能力,他利用监控纪录客人一举一动。某天一名女客人被杀害后,警方开始怀疑他。然而杀手还在行动,他既要面对警方又要找到真凶。0 S3 V. V; t0 t8 W
DISC INFO:
3 Q0 N9 f9 ^8 Y  S
$ i; w7 K3 \  c: w- f$ \- I& X' UDisc Title:     The.Night.Clerk.2020.COMPLETE.BLURAY-OCULAR
6 i4 N/ Y+ I( w, s4 v9 n) F3 b; I. yDisc Size:      23,245,109,464 bytes
( W- t! O! b0 u  `Protection:     AACS  P( u% X# P7 h
Extras:         50Hz Content
& X% J( y) e( W4 }BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 11.0.8.8)8 _) |/ @' M: d5 R9 L1 r

; Y. M/ k: R$ p& _PLAYLIST REPORT:
$ s  S7 K" j% N0 }  [: N" m5 H; ^; k6 q1 c) o
Name:                   00000.MPLS  
7 \$ [, d$ ^& a- O5 iLength:                 1:30:12.407 (h:m:s.ms)
5 d/ @/ L% ~$ ^. CSize:                   23,117,924,352 bytes/ x" D  A; j4 ~0 T* ~
Total Bitrate:          34.17 Mbps6 s* b$ v& a6 E! Q
+ J2 b3 y" ~1 b, _5 h+ l' R
VIDEO:
# n% E+ D; F* b/ i; L) C
4 f  o0 N3 O% f5 o' PCodec                   Bitrate             Description    6 H, V$ v: g1 q
-----                   -------             -----------   
0 q/ ?, ?% G5 h" `  |% K$ OMPEG-4 AVC Video        28982 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
# }- _9 n' L2 i( X9 h& Z
; m' y  {% S1 v. n* S/ @AUDIO:
9 y5 j9 K* z7 h; l5 Z4 J
/ a1 F* X" R; |; i2 `5 F# `Codec                           Language        Bitrate         Description    $ Q7 t! O7 f$ Q9 v' R; g9 A
-----                           --------        -------         -----------   
/ y& F3 W3 S5 G2 i1 I1 }$ ^LPCM Audio                      English         1536 kbps       2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit
3 w" A* K4 [7 F+ m+ L0 X3 K) X& PDTS-HD Master Audio             English         1678 kbps       5.1 / 48 kHz / 1678 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)5 y6 J1 ]- V; Z( `, l, v

4 y7 j' Y( |8 A: {9 i2 mSUBTITLES:1 }" i# f. u; Z
8 U2 G3 E4 E6 L# g
Codec                           Language        Bitrate         Description   
! _6 b2 M$ @% W" H-----                           --------        -------         -----------   
2 Z+ J  o! @  a5 R8 L* PPresentation Graphics           English         25.146 kbps
% f: z/ u; ~4 g8 U) x

  i2 }$ Z7 E. E4 b, _/ q, I; k
, B3 H4 t. Q3 j6 y

夜班服務員. MKV.torrent

57.28 KB, 下載次數: 19

累計簽到︰520 天
連續簽到︰6 天
發表於 2020-5-23 10:07:11 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部