WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:9731 回復:16 發表於 5 天前
本主題由 212love 於 7 天前 解除高亮
累計簽到︰1192 天
連續簽到︰1 天
發表於 2017-11-14 12:27:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

豔舞女郎.Showgirls. [MKV / 9.36G] 中英双字 (限制級禁片) [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 倫理 
地區: 法國 
語言: 中文字幕 英语 
格式: MKV 
年份: 更早
資源: BT资源
1.jpg
0 y0 V: o( P$ y$ `4 J3 O# Y, q# l3 `3 b& A9 t1 Y
2.jpg 7 `9 ?! B9 l) h$ K4 x0 |$ l) L4 s

1 B7 i. g0 |5 L: p7 \5 @◎片  名 Showgirls
1 u2 H1 o: w. r0 J◎译  名 艳舞女郎
0 D# P9 v) }( f; M% g+ F7 J◎年  代 1995
# {6 K% s. U& Y: ~3 v◎国  家 法国, Y: {3 X! K' ]9 v4 y
◎类  别 剧情 / 情色
( i. o1 e* p, G# T$ z: g9 v◎语  言 英语) i; C+ H: U, d! \
◎上映日 期 1995-09-22
; D- B6 J" t: |% r◎字  幕 中英双字/简体字幕/繁体字幕/英文字幕" B' h, E- s! _% W8 |6 K/ T
◎IMDB 评分  4.7/10 from 53567 users
# K: y6 I/ h, d$ U2 e" [+ \+ G◎豆瓣 评分  6.8/10 from 6667 users
( M5 j2 [6 ?$ {) V9 ]6 T. s◎视频尺 寸  1920x800p! B. W' ^* M: M- J0 J& r/ U
◎片  长 2.11.221 L' Q6 j3 D# b, [
◎导  演 保罗·范霍文
7 u7 X+ t- T3 x7 {& H◎编     剧  乔·埃泽特哈斯
, P% b; ]3 z1 Q; E/ [+ A◎主  演 伊丽莎白·伯克利 / 凯·麦克拉克伦 / 吉娜·格申 / 格伦·普拉默 / 罗伯特·戴维* f2 s; L- l. n& X  h# S5 x

3 k9 A) S+ w/ N; T- }' v  ?
0 O/ }& {2 |( H! g2 f+ v
+ s) o! ^& D: b# C8 b1 \7 H: H" c- b+ X3 Z
◎简 介
0 {. n. I* Y' w9 o. ^
  U, ~& V- q" C& W8 U4 h+ |, ^% o3 { 诺密(伊丽莎白·伯克利 Elizabeth Berkley 饰)是一名性感漂亮的女郎,年轻的她来到拉斯维加斯淘金,希望在这里能找到令她立足的工作。没想到,刚到此地,便被小混混骗走了行李,身分文的她遇见了化妆师克里斯特(吉娜·格申 Gina Gershon 饰),两人一见如故结下了深厚的友谊。诺密发现,想在拉斯维加斯得到一个饭碗实在是太难了,热爱舞蹈的她最后定加入当地最有名的艳舞团队。经过层层选拔,诺密得到了她的角色,而一旦开始涉入这个复杂的声色世界中,她沦陷的速度就再也不会停止。本来自尊自重的诺密,居然也开始为了向上发展而出卖自己的肉体。   U+ N  e8 ^: g# k* |
 诺密越来越有名,但她和克里斯特的距离也越来越远。为了弥补这段友情,诺密安排了克里斯特和她的偶像歌手见面,没想到看似偶像实则禽兽,克里斯特惨遭凌辱住进医院,也击碎了诺密关于名声和金钱的最后的幻觉。
% f2 d8 r7 O% W9 M0 Y' e
/ k8 J) _- Z' x- b0 q1 l% b5 w) m9 |+ h. r$ F
$ D- k; M* z7 f  U4 h; X# l- x. U

2 L4 {- Z2 V* j※※※※※※※ 参数信息 ※※※※※※※; i* D, F( p1 F/ Z  c

4 A. c3 h! |0 g( t4 m+ D
6 R6 V  e$ L( v4 F' UGeneral1 k9 h8 {0 E: W4 ^( u  j$ S$ q& z
Unique ID                      : 217688289025680632632103699500822780098 (0xA3C53D4BC9FB09A993846830EFCD58C2)3 K% B# A- s6 Y5 ^. w
5 C5 k* c. W& k( x9 c
Format                         : Matroska# f: K9 x% a! P; I2 b7 P* [7 R/ ~  Q
Format version                 : Version 4 / Version 2
, C( `5 }8 e% u' n; i- J3 AFile size                      : 9.37 GiB) M- z5 Y: x, z
Duration                       : 2 h 11 min5 g  _# n$ _2 |2 B; c( q1 n
Overall bit rate               : 10.2 Mb/s
& C0 |, Q- u2 Z% @) nMovie name                     : Showgirls.1995.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT, N2 \  O% d7 @) p" ^% w5 K
Encoded date                   : UTC 2017-11-12 04:24:29
  a) P: ~( @- a- y/ b# v6 KWriting application            : mkvmerge v9.4.2 ('So High') 64bit3 e4 [5 T, ?' ~! J& A. n0 k* r
Writing library                : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5
3 J; m. ]9 Y0 j* _# g1 NAttachments                    : msyhbd.ttf / msyh.ttf / 正式海报 法国.jpg
$ `; x# H! w4 b
4 ~. f- n8 H3 c8 rVideo
8 T! M. I7 U7 r: j$ e8 X- RID                             : 2' V( F$ J) d5 S% j: q' e
Format                         : AVC
  t: z& E: g1 f. @: W2 D6 }Format/Info                    : Advanced Video Codec0 w: v7 r  Y) p% C
Format profile                 : Main@L4
6 k9 G' e' _" L4 k4 p' @Format settings, CABAC         : Yes
2 D0 |! a3 I/ x9 U' \$ bFormat settings, ReFrames      : 1 frame, \: J2 O* H3 U( ]8 Z; t
Format settings, GOP           : M=1, N=12
/ W2 V% k2 ?6 k7 [Codec ID                       : V_MPEG4/ISO/AVC3 m, K/ W7 ?1 n5 x% r& J
Duration                       : 2 h 11 min
2 o. B5 t: P& S* q4 |Bit rate                       : 9 000 kb/s7 Z4 ^; w; I+ b, n% b9 j
Width                          : 1 920 pixels5 z6 O+ p3 G/ ]% h; H
Height                         : 800 pixels
! ~4 _' [" y5 J/ I1 ~3 v( ODisplay aspect ratio           : 2.40:1
1 M) ^. D- v! P6 J) BFrame rate mode                : Constant
6 P6 w3 ~3 s8 e( g3 [  zFrame rate                     : 23.976 (23976/1000) FPS
- ?* H2 {8 C( d, `Color space                    : YUV2 X5 p( q  R1 E1 s) |
Chroma subsampling             : 4:2:0
( x9 R7 g2 U% _% F( S, H( MBit depth                      : 8 bits1 h1 s. p  p! X: `5 e' e. y
Scan type                      : Progressive4 H9 t- R7 o5 t: F: `
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.244
4 \2 e; i! Z3 ~$ Q5 aStream size                    : 7.95 GiB (85%)
- B/ O3 R  c( p6 G# w+ YWriting library                : x264 core 125
, G; b. f8 E( S- u$ G  xEncoding settings              : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x131 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=4 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / weightp=2 / keyint=12 / keyint_min=7 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=12 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=9000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
" f" g+ `. M. t4 w" L. NDefault                        : Yes" ^# d7 H7 X. g/ @
Forced                         : No0 a* O2 z$ Z% V& d/ |& C+ r

' E  |; A4 b' b8 O: Z: F) k) n7 kAudio6 f0 `' W- [4 _' L
ID                             : 1
7 W" Q$ t# K$ |4 C; w1 l* m' fFormat                         : DTS5 e0 p" s5 m; k( u2 ~( A& X2 i$ f
Format/Info                    : Digital Theater Systems
+ n0 Y2 O9 y: \3 L$ b, ]0 N$ hMode                           : 16
2 }, P: L1 Z3 F( d/ P/ P3 ~Format settings, Endianness    : Big
  g/ z0 r4 ?" V5 \5 |Codec ID                       : A_DTS
+ O( U; h8 Q4 W1 k5 ]: U  q; S  \7 DDuration                       : 2 h 11 min1 f' K9 e9 e. Q8 k
Bit rate mode                  : Constant
! g* y8 g; U& i5 t3 s- b( gBit rate                       : 1 509 kb/s; H! d2 t# O4 p' {# Y1 Y; m
Channel(s)                     : 6 channels
4 M( M. d( ?% b) x- k4 u' R4 F! j, XChannel positions              : Front: L C R, Side: L R, LFE) J. Z2 j" f* o6 g) Y3 x
Sampling rate                  : 48.0 kHz# I; W: H8 @8 P& R- X) \
Frame rate                     : 93.750 FPS (512 spf)) e& {, v! {/ _% m2 |1 h
Bit depth                      : 24 bits
2 C8 [( U$ ^3 |' ACompression mode               : Lossy! j8 [# d, W" u/ C1 R
Stream size                    : 1.38 GiB (15%), d: [; Z: G. S/ I, A$ H. ^1 J$ Q
Language                       : English, g2 L  j4 G$ u+ J: D
Default                        : Yes) R" g/ `, r8 K1 f
Forced                         : No
- R4 Y9 y, Q! o0 O. t% f1 Z5 r" x
Text #1
  s. a8 N. [3 t4 DID                             : 3, `. ^8 u3 u* e4 P1 ]- m
Format                         : ASS! L2 Y. {# ~( I
Codec ID                       : S_TEXT/ASS- g6 f) H/ L& I# Z( `
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha" k# W" h: z, l6 d, L5 z- N% ?
Duration                       : 2 h 3 min
; \! Y, i/ M: `Bit rate                       : 216 b/s! c4 D2 ~% w6 l3 I0 t8 P3 n
Count of elements              : 1386+ j* j7 k$ \3 p( A" e+ G
Compression mode               : Lossless" }5 I$ M7 A( z* V. d" q
Stream size                    : 196 KiB (0%)) b- C( {; ~3 ~8 f  i
Title                          : 中英字幕
) n5 Z$ m- `& d+ N2 GLanguage                       : Chinese0 _7 J% i- o  j/ a2 X$ r5 m" z. j
Default                        : Yes
, j4 X5 @9 \' M# o: t1 M2 WForced                         : No
' r" I7 V: k4 ]6 ]# X+ S; y, H4 ~$ m1 G" q+ l; X0 \
Text #2
- B/ u7 s) ^. eID                             : 4: J9 v& g8 q+ B/ n+ B
Format                         : ASS
' l( U1 c# _: ~- b& [Codec ID                       : S_TEXT/ASS
6 d: W% m! \6 r$ ?# }" k/ w# T0 o% [4 LCodec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha0 W* i& d! F  M" H0 D6 S9 _5 }
Duration                       : 2 h 3 min5 n3 G' S2 J! d4 Z" P
Bit rate                       : 114 b/s
9 }7 T+ L+ h7 S9 F) DCount of elements              : 1386
  [6 B- O1 N9 H% }) Y# PCompression mode               : Lossless, p/ A# s3 [3 O& ?) L
Stream size                    : 104 KiB (0%)) k8 [9 Y" y! F3 q$ ~( y
Title                          : 简体字幕
; a  q+ W) c2 i9 ~Language                       : Chinese! P0 [8 t) j: k3 _
Default                        : No
0 c* |6 u: L0 |+ sForced                         : No
: `  P$ D8 u" K( Q- l* V. P0 i' [' Z5 j8 h; L3 K! z
Text #3/ F! v) S4 m2 H# `( {
ID                             : 5
+ J. ]" L6 F! w/ O; _Format                         : ASS8 M* g; c5 a3 h  n' B! y, j
Codec ID                       : S_TEXT/ASS3 Q4 j) J! [" p( Z1 N5 d6 }$ A
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha
) m/ J# A5 q# a1 j0 Y4 t2 W1 tDuration                       : 2 h 3 min& N6 f( m1 g. W# o$ r
Bit rate                       : 114 b/s- t7 p( L4 v! z# g
Count of elements              : 1386+ q7 \: n  ?5 z! F2 {( q! Y
Compression mode               : Lossless6 D0 }" t9 S% q9 N+ W
Stream size                    : 104 KiB (0%)9 g; A: G$ p6 K$ `: h+ f# t7 D
Title                          : 繁体字幕
2 j. @( M/ |! S6 {- d7 l1 p' SLanguage                       : Chinese$ ?6 R! ~+ y; Y* @+ @4 B; d
Default                        : No
3 ]2 \5 |6 L% N  J- U9 CForced                         : No
2 L4 n' P- r$ j8 j6 j1 @5 f/ ]) \7 o# c; ~& j7 _( c
Text #4
  \8 s9 L4 a% ^$ ^; }ID                             : 63 t, J$ F3 r- K& R* D/ K
Format                         : ASS  K- |+ z2 x& g- ~& ?# D! G
Codec ID                       : S_TEXT/ASS
! E3 ^: X6 f; ?7 n% j! A: ]Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha9 o4 y* w0 t. [3 I) p: b
Duration                       : 2 h 3 min) V3 z% d3 a) t4 b7 z' B; w  N, F6 e
Bit rate                       : 146 b/s
/ ^, \1 w4 c  C: q* N9 W; uCount of elements              : 1386' `+ N! y$ Z& F  m# x
Compression mode               : Lossless9 P0 W) Y: V9 v5 K. N
Stream size                    : 133 KiB (0%)
& P. a1 J+ U" J0 KTitle                          : 英文字幕3 m1 Z$ l: j+ i$ }% T  o  l2 [
Language                       : English
6 r: |6 Y5 `4 [+ }Default                        : No: Z+ L, `2 t; `; q
Forced                         : No

, W! E8 Y" I! [% O  O

豔舞女郎 MKV.torrent

99.03 KB, 下載次數: 900

尚未簽到

發表於 2017-11-14 12:28:40 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到︰914 天
連續簽到︰2 天
發表於 2017-11-14 13:01:09 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2017-11-14 15:16:47 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!
累計簽到︰87 天
連續簽到︰4 天
發表於 2017-11-14 18:35:33 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!
累計簽到︰648 天
連續簽到︰3 天
發表於 2017-11-14 22:26:12 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到︰441 天
連續簽到︰9 天
發表於 2017-11-14 23:31:46 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2017-11-15 16:36:09 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 7 天前 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

尚未簽到

發表於 5 天前 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則


c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知 )。

發表新帖 返回頂部