WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:10202 回復:16 發表於 2017-11-18 08:07:11
本主題由 212love 於 2017-11-16 13:09 解除高亮
累計簽到︰1386 天
連續簽到︰15 天
發表於 2017-11-14 12:27:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

豔舞女郎.Showgirls. [MKV / 9.36G] 中英双字 (限制級禁片) [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 倫理 
地區: 法國 
語言: 中文字幕 英语 
格式: MKV 
年份: 更早
資源: BT资源
1.jpg
& L; ^- q; M$ {5 D' z3 x: ^4 p4 Z7 K. d8 x  y
2.jpg ) k; l, ?5 I- W7 u

* R7 C8 F4 e! z* ~2 F# B& O3 d◎片  名 Showgirls
: }! c0 v( @/ `; A" `◎译  名 艳舞女郎" W% D6 A6 \( Q7 h
◎年  代 1995: ]1 |: ]% F. _
◎国  家 法国
& M% a# g/ E, @1 f. q" Z◎类  别 剧情 / 情色' \8 U6 I* k9 m7 _2 E' r
◎语  言 英语: W) ?" ~/ x! |9 T- T& Z# ?
◎上映日 期 1995-09-22
5 L4 f! r5 j7 p+ a' m◎字  幕 中英双字/简体字幕/繁体字幕/英文字幕! x# Q1 R0 w2 C
◎IMDB 评分  4.7/10 from 53567 users
5 g$ t* g+ M1 f6 u◎豆瓣 评分  6.8/10 from 6667 users5 `8 _; S/ u" _# |) v
◎视频尺 寸  1920x800p
" |$ P4 \# u4 B0 C- R+ U◎片  长 2.11.226 n! f4 J) C$ K# f
◎导  演 保罗·范霍文
% n. j7 V% J7 K0 ?2 Z/ w◎编     剧  乔·埃泽特哈斯
6 D2 O. L- p7 [, k* W# x  U◎主  演 伊丽莎白·伯克利 / 凯·麦克拉克伦 / 吉娜·格申 / 格伦·普拉默 / 罗伯特·戴维2 M# E/ J% k: S

5 n  P( w! f* C/ q6 `- J+ B4 I" d/ m& t2 C$ C9 x1 m; [

7 ?% {$ i: \4 N8 |3 e7 @3 n$ k. f+ y" V: T/ e
◎简 介
; c# i3 A, h7 a- J
2 n; e, h+ t& C. H2 l- ? 诺密(伊丽莎白·伯克利 Elizabeth Berkley 饰)是一名性感漂亮的女郎,年轻的她来到拉斯维加斯淘金,希望在这里能找到令她立足的工作。没想到,刚到此地,便被小混混骗走了行李,身分文的她遇见了化妆师克里斯特(吉娜·格申 Gina Gershon 饰),两人一见如故结下了深厚的友谊。诺密发现,想在拉斯维加斯得到一个饭碗实在是太难了,热爱舞蹈的她最后定加入当地最有名的艳舞团队。经过层层选拔,诺密得到了她的角色,而一旦开始涉入这个复杂的声色世界中,她沦陷的速度就再也不会停止。本来自尊自重的诺密,居然也开始为了向上发展而出卖自己的肉体。
) z  ^: a* y* ?6 M" J 诺密越来越有名,但她和克里斯特的距离也越来越远。为了弥补这段友情,诺密安排了克里斯特和她的偶像歌手见面,没想到看似偶像实则禽兽,克里斯特惨遭凌辱住进医院,也击碎了诺密关于名声和金钱的最后的幻觉。: J0 `! |+ J6 v, e' u9 h
; r! z7 ^/ N; U* l! l7 x& y
# ^$ `9 v6 }4 U$ r

4 X: N7 _2 P1 q$ w5 l1 ]
% j" ?+ T& i- z6 C※※※※※※※ 参数信息 ※※※※※※※1 L8 S7 A- J4 D" S$ P( X
/ s: I; G2 A9 n$ u) G
: l* i1 n: ~5 a" Q( J, O
General
/ ~0 ^. j/ e* V' I2 bUnique ID                      : 217688289025680632632103699500822780098 (0xA3C53D4BC9FB09A993846830EFCD58C2)
' K. l3 p' A* k5 f2 R# Q& v7 B
, V  u' V( X/ Z# x; OFormat                         : Matroska; P# d+ R: x  G$ n( W( b  C
Format version                 : Version 4 / Version 29 z! a1 _, Z% y$ X' |% ~
File size                      : 9.37 GiB
! ^$ W8 @1 n. d3 R& V8 O. KDuration                       : 2 h 11 min
, S7 e+ V/ Q5 z% J. ROverall bit rate               : 10.2 Mb/s7 R* G  M5 x6 d: R7 ]% O
Movie name                     : Showgirls.1995.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT" Q# @- b" d9 |7 ^; V/ s9 s
Encoded date                   : UTC 2017-11-12 04:24:29
0 `7 Q# L! @* V1 b: lWriting application            : mkvmerge v9.4.2 ('So High') 64bit
$ h/ e4 W3 G; U$ I( n* aWriting library                : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.52 Y0 e. l7 M. H$ }% }- c/ v- Z
Attachments                    : msyhbd.ttf / msyh.ttf / 正式海报 法国.jpg. W9 s8 H: n$ Z, ]4 i

/ R0 B- |/ k9 J2 DVideo$ a3 o4 K# x( i- ^, r* b2 V0 Q. ?
ID                             : 2: v2 m7 e2 u! V7 c/ b
Format                         : AVC
" l  ]% W6 s" c0 qFormat/Info                    : Advanced Video Codec+ P$ {' i! l. E  b, s  F/ h
Format profile                 : Main@L4* w) l+ K- ?* a, Z+ V$ \- x
Format settings, CABAC         : Yes
, h( ?4 X0 f  {1 [Format settings, ReFrames      : 1 frame
5 V( W- a* F( y1 yFormat settings, GOP           : M=1, N=12" S/ }3 P! ]6 f9 P& X6 ^
Codec ID                       : V_MPEG4/ISO/AVC
( d! N  @* @$ I0 t1 XDuration                       : 2 h 11 min
* d- c: O; Z) H; I% I4 r+ X* q# gBit rate                       : 9 000 kb/s
4 l" Y; |# N: G5 k- |+ L( `Width                          : 1 920 pixels
: `1 C+ J& }9 j+ l4 e9 U6 v. l$ \Height                         : 800 pixels: A, F8 c% b) O2 s4 L: ]/ Q
Display aspect ratio           : 2.40:14 t) R4 x" f2 |" p8 l) t
Frame rate mode                : Constant! r+ L. \  Z) R
Frame rate                     : 23.976 (23976/1000) FPS: J- z7 {% Q4 M0 ^( X9 X2 |
Color space                    : YUV
$ u+ J6 B& i3 EChroma subsampling             : 4:2:06 [% q  A+ N# \7 h
Bit depth                      : 8 bits
3 ~+ @+ p6 i  E% d0 m" kScan type                      : Progressive! A/ C% P; J$ z" U. a
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.244+ u" f  Q  T( K- F
Stream size                    : 7.95 GiB (85%)- H) W+ a! B# l# I, I
Writing library                : x264 core 125+ B/ k% f" s6 v) N  k. a. S
Encoding settings              : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x131 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=4 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / weightp=2 / keyint=12 / keyint_min=7 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=12 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=9000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
7 @. w& M  q' H- Z: SDefault                        : Yes7 r9 {; P1 }- f  J
Forced                         : No; o4 g: H6 Y0 {' v$ V0 J. I. k
0 j7 [& {" M2 T2 {
Audio
) F1 p! }7 Q) g+ g$ H4 `ID                             : 1  j0 g3 x' j0 S: u
Format                         : DTS3 z$ y8 }' p8 L. w& r1 `
Format/Info                    : Digital Theater Systems
# K2 _1 S& Z" Y- G7 fMode                           : 16/ d. r5 J4 e: S$ |! i7 c
Format settings, Endianness    : Big
! r4 ]$ q3 z* P' ?3 L- s2 QCodec ID                       : A_DTS7 x# Y" n0 V, U( ~- z
Duration                       : 2 h 11 min3 Q1 g( e3 ?8 d& \6 F
Bit rate mode                  : Constant
9 V- s$ J/ r' H* Z, w! s0 A" BBit rate                       : 1 509 kb/s
9 D5 K! X) s# R2 h2 H0 v" BChannel(s)                     : 6 channels
* E8 z9 [) a! A( U9 _) t/ uChannel positions              : Front: L C R, Side: L R, LFE
, o% U; J9 J6 H& b: T( c" k0 C" YSampling rate                  : 48.0 kHz( I: c7 X9 J; N) n4 J3 B. W; e4 F6 E
Frame rate                     : 93.750 FPS (512 spf)
. b% `3 a2 a  {8 ZBit depth                      : 24 bits- Z7 g6 l( l3 c* k4 |# h
Compression mode               : Lossy
+ G; H2 P' A% k7 H" k$ e, e5 o/ C" {Stream size                    : 1.38 GiB (15%)
1 q7 q8 V$ @! d' I+ f& @Language                       : English
. d' J/ ~& K! J0 [; N0 tDefault                        : Yes! F3 P" w: N; K/ Y3 P' K
Forced                         : No' l& D' {' l+ E. I' P9 y  ^7 o
  W& v+ c+ o+ O' F/ I
Text #1
6 k4 P8 O6 A( H# a/ tID                             : 3" c( O: G! L  Q$ h6 y7 s6 d
Format                         : ASS
4 |$ T1 y% @' F+ WCodec ID                       : S_TEXT/ASS5 O8 V9 L: E* q8 Q
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha
7 P- x: [! `! g' |( p1 ~Duration                       : 2 h 3 min
9 A8 y( V% k: Z$ r) vBit rate                       : 216 b/s
6 d; l( U% S# E) E4 v/ n% pCount of elements              : 1386' ~) q) Q$ X" ?! P4 W; ?
Compression mode               : Lossless# G& C) @" B* f  L  `
Stream size                    : 196 KiB (0%)
4 s- i- k2 a+ J9 rTitle                          : 中英字幕
5 u% V/ D5 h- S; P" t; L; ^5 tLanguage                       : Chinese
1 W' o9 n; u+ a* q  U9 bDefault                        : Yes' L( d0 f+ S! T- _* n: Q
Forced                         : No
; [3 H$ }0 k  V
) ?0 F8 l" x1 _7 i, cText #2
5 ^( Q7 _5 z1 |. Q7 }5 ]ID                             : 4
# Z6 t' ?3 r- s: Y! ?Format                         : ASS
- T9 `$ f: A- P2 Q1 pCodec ID                       : S_TEXT/ASS
# y' R* i, V2 k& s/ m3 E# h9 ?Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha2 ^, B' [. A: I- |2 m: n2 o. W
Duration                       : 2 h 3 min$ z1 X- T# {1 ^3 u
Bit rate                       : 114 b/s
1 _: m, S! x4 d2 |Count of elements              : 1386
( B0 u0 V/ T& l. K# N( w& ~6 zCompression mode               : Lossless7 ~* C; B9 h+ H5 Y
Stream size                    : 104 KiB (0%)- C/ G" ?) \5 _/ M$ J4 \
Title                          : 简体字幕5 I' ?2 j, O0 a. {
Language                       : Chinese! o/ g" b$ n1 l2 Y/ F) O* X
Default                        : No- H* r/ _" x, ?9 y- Z$ A7 Q: g! a
Forced                         : No
4 W- O. F  l% q$ [% m
8 B2 T  ~  C4 L# |Text #38 k: X1 s0 q+ t- Y
ID                             : 5
" T* R' K8 P% r5 M& }/ eFormat                         : ASS3 j! `; ?8 N( U8 x% k. y; l. l
Codec ID                       : S_TEXT/ASS& O1 H1 b1 O: Q$ ?' A" ^, K
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha
7 g8 A  F! W4 EDuration                       : 2 h 3 min
% x0 _! N  |: n: P+ G( J. dBit rate                       : 114 b/s, l. U& o1 F4 D
Count of elements              : 1386: ]4 I8 f9 g) ]4 Q; w( ?/ M# a
Compression mode               : Lossless
. H5 l% x1 j0 ?( UStream size                    : 104 KiB (0%)
# O. f$ l# k' h( ?0 e! {& DTitle                          : 繁体字幕
+ h% x' ~3 l0 B) @" M8 p0 eLanguage                       : Chinese& u; D4 Q1 W, q0 C0 ~: P3 ~
Default                        : No
* _) d* ^3 T- f3 U7 B: FForced                         : No
4 n; g3 N7 K* e& `
6 m% K: ]! J) F5 R; y8 qText #4+ G; W' L6 F5 G9 G$ V" s9 S  r8 t
ID                             : 6% q- t* u6 g6 d) @: k
Format                         : ASS
7 ?) l5 y/ r5 ~0 }Codec ID                       : S_TEXT/ASS
3 z0 [4 G& _, c! cCodec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha$ G& ]# N/ F2 {
Duration                       : 2 h 3 min
- _( J3 w) l5 @! p( H! [4 j" jBit rate                       : 146 b/s4 a& O& ]0 a  @7 q4 L5 C
Count of elements              : 1386
% Y! Y. v& S: M+ w$ b! {8 Z+ sCompression mode               : Lossless
! e0 d4 L6 N5 X. |4 c/ B! OStream size                    : 133 KiB (0%): [1 n* q# J4 A6 I2 e, \% y3 P
Title                          : 英文字幕3 j2 Q& o8 ?- ?5 `
Language                       : English
  T7 ]2 T7 q5 c1 u/ t# J7 O2 CDefault                        : No$ |3 w1 o- W, |$ _
Forced                         : No

) T  q3 _. ]6 C8 @9 r6 n

豔舞女郎 MKV.torrent

99.03 KB, 下載次數: 975

尚未簽到

發表於 2017-11-14 12:28:40 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到︰1059 天
連續簽到︰9 天
發表於 2017-11-14 13:01:09 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2017-11-14 15:16:47 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!
累計簽到︰198 天
連續簽到︰1 天
發表於 2017-11-14 18:35:33 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!
累計簽到︰844 天
連續簽到︰14 天
發表於 2017-11-14 22:26:12 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到︰647 天
連續簽到︰1 天
發表於 2017-11-14 23:31:46 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2017-11-15 16:36:09 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2017-11-16 03:13:55 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

尚未簽到

發表於 2017-11-18 08:07:11 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部