WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:9962 回復:16 發表於 2017-11-18 08:07:11
本主題由 212love 於 2017-11-16 13:09 解除高亮
累計簽到︰1276 天
連續簽到︰37 天
發表於 2017-11-14 12:27:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

豔舞女郎.Showgirls. [MKV / 9.36G] 中英双字 (限制級禁片) [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 倫理 
地區: 法國 
語言: 中文字幕 英语 
格式: MKV 
年份: 更早
資源: BT资源
1.jpg
- v* i  O( g; Z0 A
2 K: b( W) i# Z* v  ?. ]/ D 2.jpg ! W0 k0 |% |. R* l# a' c0 r: ?( Q
- C' v5 s3 O# o& W2 J
◎片  名 Showgirls. @9 y) `# [6 t  P& I9 z
◎译  名 艳舞女郎
, g! K0 E; c' n/ Z7 b# K+ u4 W2 N7 z7 X◎年  代 19956 X" I: C/ Y3 C" q2 ?: K: C
◎国  家 法国
- ^( i8 L/ x/ Y1 U" B( E( `◎类  别 剧情 / 情色$ i7 I1 t9 z  T: Z% [
◎语  言 英语
' Z% c  t, f& c◎上映日 期 1995-09-22" }6 \7 X4 B" V7 L7 l; Q( s
◎字  幕 中英双字/简体字幕/繁体字幕/英文字幕
7 Z" J; T$ u# r% z& U4 p◎IMDB 评分  4.7/10 from 53567 users( w, Q+ F2 w7 J  V0 x
◎豆瓣 评分  6.8/10 from 6667 users
. e8 B: a: e: V% G/ d◎视频尺 寸  1920x800p
. ~4 J0 C6 ^$ h  s7 ^! O◎片  长 2.11.22
- g( N5 Z- P# n4 O' p+ j7 ~7 w# M◎导  演 保罗·范霍文
4 O' V& {6 C% |7 q2 U◎编     剧  乔·埃泽特哈斯1 }9 R. E* s# ^& R) H
◎主  演 伊丽莎白·伯克利 / 凯·麦克拉克伦 / 吉娜·格申 / 格伦·普拉默 / 罗伯特·戴维
' f* Z/ ~- U* v# B' B$ c: Y' q3 b* b. D# X+ P8 A2 e
; M2 h2 X, n% o' z
0 _- V! V8 [4 u

" N& K$ ^) |7 J  ]" F7 b: @$ }. a& z◎简 介( [5 `* q( W2 c- L6 }1 u
' a. e& M1 j- ]3 f! R" k
 诺密(伊丽莎白·伯克利 Elizabeth Berkley 饰)是一名性感漂亮的女郎,年轻的她来到拉斯维加斯淘金,希望在这里能找到令她立足的工作。没想到,刚到此地,便被小混混骗走了行李,身分文的她遇见了化妆师克里斯特(吉娜·格申 Gina Gershon 饰),两人一见如故结下了深厚的友谊。诺密发现,想在拉斯维加斯得到一个饭碗实在是太难了,热爱舞蹈的她最后定加入当地最有名的艳舞团队。经过层层选拔,诺密得到了她的角色,而一旦开始涉入这个复杂的声色世界中,她沦陷的速度就再也不会停止。本来自尊自重的诺密,居然也开始为了向上发展而出卖自己的肉体。
: l$ P! Y5 I; K  D 诺密越来越有名,但她和克里斯特的距离也越来越远。为了弥补这段友情,诺密安排了克里斯特和她的偶像歌手见面,没想到看似偶像实则禽兽,克里斯特惨遭凌辱住进医院,也击碎了诺密关于名声和金钱的最后的幻觉。
3 a! n. j1 m/ g0 e% ^3 \/ X; a
' s+ L& f# I% N7 _! Y6 w  d- \9 j/ X" ]) O6 m% t6 Q5 i( q; [
6 K2 _2 m+ g7 z  Q
7 W# S) }7 q! W+ o4 g: i8 W
※※※※※※※ 参数信息 ※※※※※※※( l, ?4 m  M0 ^

4 _) h) ~0 H6 G: @" O2 _- o+ v8 f) }4 `. S& z
General  g) k% {" ]. f2 w
Unique ID                      : 217688289025680632632103699500822780098 (0xA3C53D4BC9FB09A993846830EFCD58C2)9 J  x' B% _' h4 u" |

; U3 `5 B( Q' u' ~% q2 vFormat                         : Matroska* u- {+ F  f- m2 I! W
Format version                 : Version 4 / Version 2
% C0 e: b$ H7 l: WFile size                      : 9.37 GiB
& ?" s$ Z: i( J! |Duration                       : 2 h 11 min
1 a  \% }/ a# AOverall bit rate               : 10.2 Mb/s' @! ~1 n! z9 n
Movie name                     : Showgirls.1995.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
7 g' j+ P% P6 M& w- ]& E; O# p" WEncoded date                   : UTC 2017-11-12 04:24:29
  P$ s4 H% i" j6 [6 l* ^/ FWriting application            : mkvmerge v9.4.2 ('So High') 64bit8 v0 u  R$ \4 x2 @
Writing library                : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5- `3 V2 |7 i9 U: {( \- D3 y
Attachments                    : msyhbd.ttf / msyh.ttf / 正式海报 法国.jpg
% m6 k! P, }) M/ }; Z8 C8 c/ p! J
Video
( @' r) S/ O7 W/ R5 eID                             : 2
8 V& U5 P% z; e1 t0 @5 _! aFormat                         : AVC% t  G- b3 ~7 Q9 Z. z! Q) e7 r8 [
Format/Info                    : Advanced Video Codec. O$ ^$ ^6 |* [. y
Format profile                 : Main@L4; m; k1 H6 {. L6 P! I! M
Format settings, CABAC         : Yes
0 \9 @; A% g1 F( LFormat settings, ReFrames      : 1 frame" L# P6 e% s# R# t, T5 t4 N) C
Format settings, GOP           : M=1, N=124 ]6 Z/ {4 ^0 w
Codec ID                       : V_MPEG4/ISO/AVC
& x: [4 j% Q" _  w! jDuration                       : 2 h 11 min
! T4 ^7 L  p: D4 GBit rate                       : 9 000 kb/s' n; L& w! C8 A$ J/ p: g' Z( n
Width                          : 1 920 pixels+ O& r2 C+ r+ f2 w8 e
Height                         : 800 pixels6 X# ?# a+ f" Q) D0 S+ J  t
Display aspect ratio           : 2.40:1
4 M; Q* h6 A! Q, oFrame rate mode                : Constant3 ]. N1 M3 I8 k5 i0 n
Frame rate                     : 23.976 (23976/1000) FPS( I/ ]- B% ]5 F
Color space                    : YUV% I2 I4 a& I) R% y* j7 \
Chroma subsampling             : 4:2:0
" |8 Y$ c" m" G3 aBit depth                      : 8 bits+ C! C: _' u& P3 k' X2 \. }- e
Scan type                      : Progressive
6 F8 n. T& o, dBits/(Pixel*Frame)             : 0.2448 h) f- h; p9 R: I
Stream size                    : 7.95 GiB (85%)
4 g( L. F6 J  L. g2 `& mWriting library                : x264 core 125
8 Y4 S1 m* ?: l5 JEncoding settings              : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x131 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=4 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / weightp=2 / keyint=12 / keyint_min=7 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=12 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=9000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.002 U7 P+ C5 E4 X
Default                        : Yes8 T3 u  S& e9 A, i3 f. ~& G5 G
Forced                         : No
4 y4 N6 w: L+ v) w, ]8 i
/ `' r7 x& }" E4 a3 B  ]* hAudio; K/ T# E5 |6 E" r/ J
ID                             : 1
4 s; r7 e8 t. a% j+ xFormat                         : DTS/ Z, j8 h2 R3 j5 Q* _$ Z; x
Format/Info                    : Digital Theater Systems
% {; B' G# a( ]Mode                           : 16
7 E+ T) X0 m$ \Format settings, Endianness    : Big
9 P3 ~- x; y" j$ FCodec ID                       : A_DTS
2 t. n8 j% D6 u0 m- t* {0 VDuration                       : 2 h 11 min
0 k* s) Z, M+ j- @5 {9 }Bit rate mode                  : Constant
3 b8 {) ?! ]( m  H3 t- T5 ZBit rate                       : 1 509 kb/s
9 g+ Q1 ~3 h/ m, C# Q* c' ^Channel(s)                     : 6 channels. |8 M- ?* c0 x0 E- ?
Channel positions              : Front: L C R, Side: L R, LFE
+ T. U& Z1 p0 G# S% {. R3 [0 tSampling rate                  : 48.0 kHz
+ O8 W& Z/ ~; UFrame rate                     : 93.750 FPS (512 spf)
( F" d; _1 B- ^( }; v0 S" x( _, OBit depth                      : 24 bits# j9 L2 X1 P! a
Compression mode               : Lossy
1 [. S% _0 D) @$ `6 u: |/ M# U0 eStream size                    : 1.38 GiB (15%)
1 X1 u; J  \) G' k; g& d& W! `Language                       : English
" u3 `& w! n; A+ W/ C' X; rDefault                        : Yes
. r/ K# r/ {7 @( @5 f4 cForced                         : No* Z# {% I$ W6 e3 M0 j* g
2 E# T' v8 g: s! z
Text #18 }. [- g/ Z& v  c) w; W, T1 o8 \8 i
ID                             : 35 g. Z. o/ Q8 u8 H  o
Format                         : ASS) s1 }! o4 ~' ~- ^( E
Codec ID                       : S_TEXT/ASS( d  x( y! W  T" t( w( H
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha# n( T$ r5 c, {1 ~8 w
Duration                       : 2 h 3 min" ^+ V6 W0 r) `2 @+ m: D7 g( Y
Bit rate                       : 216 b/s% B- x# B6 j6 M9 L
Count of elements              : 1386
1 @0 _; |. |) Y& {  v9 E7 Q+ nCompression mode               : Lossless1 d2 T  Q' Q/ K/ w
Stream size                    : 196 KiB (0%)
% P+ p& @7 R# Z9 i6 KTitle                          : 中英字幕9 b2 e3 R" `& v: b8 p, q
Language                       : Chinese
0 B# c$ k6 p4 {6 K) {- CDefault                        : Yes
8 {6 P( Y. {- NForced                         : No
" T. C) E; ~+ l( M( b$ F0 b% R; N- @: q2 k
Text #2# K- k/ `$ a" |7 A  ?$ Z& n
ID                             : 4! v/ ^& R) s! z7 r
Format                         : ASS* m* L; P- w! t. l* g* B, ]  m
Codec ID                       : S_TEXT/ASS6 t9 d* S; x2 b" U7 t
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha
+ ?) v# Y( d: xDuration                       : 2 h 3 min
+ i7 R8 {6 f- w. RBit rate                       : 114 b/s
) v/ h: l! ^+ O  O8 a- OCount of elements              : 13869 M& @  a6 l; U# k3 v. M7 M/ V5 p4 `
Compression mode               : Lossless& H9 Y% I2 f! y( ?
Stream size                    : 104 KiB (0%)
1 z7 \. {7 q3 y/ M, H$ y4 f" b. gTitle                          : 简体字幕0 t) K, D7 e5 o7 H! W, y3 j) L
Language                       : Chinese
% ^( t+ m6 S4 }- ?7 EDefault                        : No
- @6 x. B. c4 |, pForced                         : No3 r3 Z* L" O5 ?" D% ?/ t

4 u2 ?5 L$ Q$ @( N) WText #3
" Q) l3 X& z) |1 z/ [/ x' a' L- NID                             : 5
" l, ^1 z) C9 w1 D  a: GFormat                         : ASS
/ T9 s! |1 _, d$ aCodec ID                       : S_TEXT/ASS3 f( ], @  r) i, G% S3 B5 O
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha  v' u3 ^: j4 e" E
Duration                       : 2 h 3 min
5 ^# W' ~. r  [" \* |: n) _/ @Bit rate                       : 114 b/s
, y4 C; `/ D; g! B  E# gCount of elements              : 1386
/ a# u1 @; Q1 m! T0 }Compression mode               : Lossless- }7 |- _. W$ P( ~) c" i
Stream size                    : 104 KiB (0%)
! d3 l8 N, ~! ATitle                          : 繁体字幕
$ L, @& [0 G# \9 P: u& cLanguage                       : Chinese
& R, E  T1 y6 P+ f# q; hDefault                        : No
- i8 c5 [- X+ |6 x4 q! Z. }1 NForced                         : No
4 t6 {! @% k' z; K1 @! V1 b/ q
5 J% C. C! d! K# J& J0 eText #4# f/ u2 R) v: e( {
ID                             : 61 r/ p  o# A0 F5 P* S) d
Format                         : ASS
+ O3 f9 q; K+ e, i) j5 lCodec ID                       : S_TEXT/ASS. q( H  Y- }+ \% {5 w: P
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha. S5 ]( i9 i1 r4 p5 O+ L1 H# q9 u) h
Duration                       : 2 h 3 min/ M! a; M5 w4 ?% ]* n+ I, Z  u
Bit rate                       : 146 b/s
% r. I; I! o' ?* ]* FCount of elements              : 1386; @3 [! n4 z* t, d- S1 t: L
Compression mode               : Lossless
  U; ?/ p7 E  uStream size                    : 133 KiB (0%)3 Z% _- D+ P/ M/ t1 h' ^
Title                          : 英文字幕' h6 ^' t5 }$ k# Q3 E
Language                       : English. p- a1 ?7 Y+ k
Default                        : No
1 N1 d6 f8 |0 c1 p7 r+ jForced                         : No
9 D$ J+ j2 l& y4 ~6 L3 S' u# o

豔舞女郎 MKV.torrent

99.03 KB, 下載次數: 946

尚未簽到

發表於 2017-11-14 12:28:40 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到︰983 天
連續簽到︰10 天
發表於 2017-11-14 13:01:09 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2017-11-14 15:16:47 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!
累計簽到︰140 天
連續簽到︰3 天
發表於 2017-11-14 18:35:33 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!
累計簽到︰726 天
連續簽到︰9 天
發表於 2017-11-14 22:26:12 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到︰530 天
連續簽到︰44 天
發表於 2017-11-14 23:31:46 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2017-11-15 16:36:09 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2017-11-16 03:13:55 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

尚未簽到

發表於 2017-11-18 08:07:11 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則


c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部