WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:10367 回復:16 發表於 2017-11-18 08:07:11
本主題由 212love 於 2017-11-16 13:09 解除高亮
累計簽到︰1472 天
連續簽到︰19 天
發表於 2017-11-14 12:27:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

豔舞女郎.Showgirls. [MKV / 9.36G] 中英双字 (限制級禁片) [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 倫理 
地區: 法國 
語言: 中文字幕 英语 
格式: MKV 
年份: 更早
資源: BT资源
1.jpg
0 ~- t: a% V# u- I7 ?& P5 m' u- r, ~: e7 R4 n0 [' g; S% B1 h5 h
2.jpg
0 q9 p% _3 q' e4 f$ ~" v' R
) R! ~" p1 i# Y& }% |◎片  名 Showgirls
4 w+ n9 Z/ e. c◎译  名 艳舞女郎
5 [0 n2 a7 C# i0 Z◎年  代 1995
* M4 c, V4 [& B& V8 {◎国  家 法国
0 k1 N5 p& m3 o( O* }+ f◎类  别 剧情 / 情色
( f) Q& I1 N1 o/ E◎语  言 英语
, z* w7 t5 f  C$ |◎上映日 期 1995-09-22+ _" j4 D9 C) g: d0 M. x
◎字  幕 中英双字/简体字幕/繁体字幕/英文字幕$ g" I) J( M6 O+ A
◎IMDB 评分  4.7/10 from 53567 users$ p: U  y! H3 V' M1 _* B! n
◎豆瓣 评分  6.8/10 from 6667 users  U2 o: r, b* U- T1 O% U% B
◎视频尺 寸  1920x800p" `4 g& |, m2 f
◎片  长 2.11.22
" i) E0 N  y) p  E  y+ \◎导  演 保罗·范霍文4 N; |9 ]. v; g% w2 k( C1 l% `& `  I$ Z
◎编     剧  乔·埃泽特哈斯0 R0 ~( K6 B# z$ i: X  p
◎主  演 伊丽莎白·伯克利 / 凯·麦克拉克伦 / 吉娜·格申 / 格伦·普拉默 / 罗伯特·戴维
! u3 ~2 s. P) M* J: G5 x( R2 R
7 Z4 [* ?8 a. v& F- @9 [. h+ O/ D' _9 l6 [  Y

* N4 S) s: t) [5 z2 k. W; ~8 P9 M, x) S
◎简 介; P7 h0 K8 z4 b/ q7 @, F6 x% Q

5 m& S0 s) j: M$ G) p' h! S, Y 诺密(伊丽莎白·伯克利 Elizabeth Berkley 饰)是一名性感漂亮的女郎,年轻的她来到拉斯维加斯淘金,希望在这里能找到令她立足的工作。没想到,刚到此地,便被小混混骗走了行李,身分文的她遇见了化妆师克里斯特(吉娜·格申 Gina Gershon 饰),两人一见如故结下了深厚的友谊。诺密发现,想在拉斯维加斯得到一个饭碗实在是太难了,热爱舞蹈的她最后定加入当地最有名的艳舞团队。经过层层选拔,诺密得到了她的角色,而一旦开始涉入这个复杂的声色世界中,她沦陷的速度就再也不会停止。本来自尊自重的诺密,居然也开始为了向上发展而出卖自己的肉体。 # x7 m: u4 B1 G6 M8 e' _
 诺密越来越有名,但她和克里斯特的距离也越来越远。为了弥补这段友情,诺密安排了克里斯特和她的偶像歌手见面,没想到看似偶像实则禽兽,克里斯特惨遭凌辱住进医院,也击碎了诺密关于名声和金钱的最后的幻觉。
6 K5 A1 q6 n# ~1 n" p# I3 @- O+ r- r$ M: Z/ Y3 H. T

3 t) K, [5 R$ Q: X2 P
6 }& g# J/ g3 L6 b; S! x: {/ u
# f3 j: {/ u9 P※※※※※※※ 参数信息 ※※※※※※※
: b" U$ j0 ]% k3 l% P1 f
% n. t0 O5 O5 u8 A* {; P1 W, h2 w
% E' K% d! N' l' b( a$ G4 Z! BGeneral% C8 [/ x, a% W/ N) ~$ o, y
Unique ID                      : 217688289025680632632103699500822780098 (0xA3C53D4BC9FB09A993846830EFCD58C2)7 }, @9 z. n7 ]; {1 J

7 l- Y" i1 m! O9 GFormat                         : Matroska8 ^7 ~% j. y: n/ ?, }, M
Format version                 : Version 4 / Version 2
6 B# C1 j" B* T+ K4 v% |File size                      : 9.37 GiB
$ J( ?- _/ R" G3 w9 E; eDuration                       : 2 h 11 min  p3 F9 \/ M5 U$ d  X  D" ]
Overall bit rate               : 10.2 Mb/s0 y. W0 R- L1 e  b( Z
Movie name                     : Showgirls.1995.1080p.BluRay.x264.DTS-FGT
- n) ]- ~7 |1 j- h) u+ X  o. nEncoded date                   : UTC 2017-11-12 04:24:29
7 D* \8 v; `! m) J& [( P( lWriting application            : mkvmerge v9.4.2 ('So High') 64bit
, n' ~7 `6 T0 u/ X' SWriting library                : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5- K* N1 r- y( O! s. G6 ~, T1 w. q
Attachments                    : msyhbd.ttf / msyh.ttf / 正式海报 法国.jpg
0 B0 t, K, a: j- Z! |8 ^/ V. k2 A% L5 E0 W
Video8 q( b; r/ u+ D
ID                             : 2, e2 s5 m) Q6 T: F6 F* Y( q  B
Format                         : AVC+ k: B; J2 w5 B/ e+ X4 R* B- w
Format/Info                    : Advanced Video Codec
; x+ v9 F2 `" P! b- v0 SFormat profile                 : Main@L4' w7 h' i% x9 i* O  r4 Y
Format settings, CABAC         : Yes
7 Q0 b  S7 _5 t: A: U8 eFormat settings, ReFrames      : 1 frame+ d# N4 w/ }  O
Format settings, GOP           : M=1, N=128 h$ _2 I2 f) J% f' b/ l6 K- B
Codec ID                       : V_MPEG4/ISO/AVC9 m" |. ^% l, \& r6 [3 I7 K
Duration                       : 2 h 11 min3 [2 I' y4 {  U9 i7 }. [5 h
Bit rate                       : 9 000 kb/s" T1 w! |+ `! z9 F! R
Width                          : 1 920 pixels& X7 C6 n+ l2 }' M8 ]7 K
Height                         : 800 pixels9 ^1 {5 X- G! k4 n8 S0 B
Display aspect ratio           : 2.40:1
$ Q7 ?# L) T$ \1 s& R+ VFrame rate mode                : Constant" I# \3 _5 @1 @8 l7 V3 n( D
Frame rate                     : 23.976 (23976/1000) FPS! l2 y* q- u7 D
Color space                    : YUV
& h# W4 Q% Z+ R1 T9 H& E5 H2 ^Chroma subsampling             : 4:2:0& P! z+ C  x) x" o5 D# C  m1 h( G
Bit depth                      : 8 bits1 Z9 W( D9 E& C, M1 R$ \
Scan type                      : Progressive
- P% O1 M8 o& D+ _! d! C' D- ~' sBits/(Pixel*Frame)             : 0.244
5 k, n4 ]$ }  `2 g, B( UStream size                    : 7.95 GiB (85%)
7 ^% e! a  N  PWriting library                : x264 core 1256 y  I1 Y$ \* K# @
Encoding settings              : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x131 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=4 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / weightp=2 / keyint=12 / keyint_min=7 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=12 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=9000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=6 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
, q: [9 M3 ?3 D/ DDefault                        : Yes
5 |! M  o9 h/ f$ A: |- w# D! N6 PForced                         : No
4 t, X) q4 a5 K5 |' C
! ~, ]& }1 v( a0 Z6 `# w, SAudio0 K' v7 a1 ^7 k* T; ]
ID                             : 1
4 ]8 A: w+ n# I8 QFormat                         : DTS
5 f2 G6 y, y& h  RFormat/Info                    : Digital Theater Systems
( v1 s* r4 y3 d+ c. kMode                           : 169 A. K7 p( K9 o3 s( `& O" E% q5 J
Format settings, Endianness    : Big! a  }' d  f. [! r  {0 A
Codec ID                       : A_DTS6 ^2 o/ [1 u. U- s* p/ c4 S( S" F
Duration                       : 2 h 11 min$ G" |& H7 `/ k, F
Bit rate mode                  : Constant
7 O, O+ l/ ?! t8 QBit rate                       : 1 509 kb/s
" G' |3 s! {# T0 V/ p3 I! IChannel(s)                     : 6 channels6 \5 y# u8 @) p+ J8 M
Channel positions              : Front: L C R, Side: L R, LFE" d3 Y3 M# J7 y: `
Sampling rate                  : 48.0 kHz! {0 h' y4 m& M6 x
Frame rate                     : 93.750 FPS (512 spf)
9 ?2 m1 a1 O% h! F/ LBit depth                      : 24 bits
. N- C" }. p7 k2 m8 _$ \& TCompression mode               : Lossy* `& Q  R; A4 R, i
Stream size                    : 1.38 GiB (15%)' R; w5 e3 v8 V9 b' \' C6 t+ \
Language                       : English7 |# F; Z* g' U
Default                        : Yes/ `8 {6 {9 q3 v, o" ~. C
Forced                         : No
# y) G& _8 G# B- o9 O/ K" z; f6 _  |- e7 b  e5 ^' s
Text #1
& G  s- c. F. t) Q) @' I0 R. EID                             : 3
( P4 c0 |* x" m% ZFormat                         : ASS% H- d7 n7 X$ J* I+ @: H# U1 f
Codec ID                       : S_TEXT/ASS. N% C* Y  u1 I
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha% F2 H; `4 m6 e! l' A' i
Duration                       : 2 h 3 min5 s; {& I: |! Q) z- T& `% z! v3 }
Bit rate                       : 216 b/s0 I, t8 I) a: L  e2 e
Count of elements              : 1386
# r& c# ~. V2 X. GCompression mode               : Lossless
3 r5 Y2 w1 P8 _8 r9 OStream size                    : 196 KiB (0%)
1 b5 ]  Y3 W$ U+ Q$ STitle                          : 中英字幕1 O1 r* f; A0 x% \* ]$ P! B4 r
Language                       : Chinese
5 q( [4 ~1 }. ~" P9 f( A. wDefault                        : Yes% R) ~7 i- T5 a6 I4 e, x
Forced                         : No0 S) M0 e* v; r" [# S  f
" C/ ?# [, V! I7 U
Text #25 `. d& r! v# T; }
ID                             : 4% U! }: W7 P1 J$ s' X9 O0 D
Format                         : ASS
9 t/ P, x% ?! Z6 t1 }- a' b/ {Codec ID                       : S_TEXT/ASS/ _. O# D6 Y5 P' f0 W8 U" Z
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha! a  I& f+ ~5 R
Duration                       : 2 h 3 min$ z1 y2 L2 @9 A; X
Bit rate                       : 114 b/s% t' d" @7 e9 e8 q
Count of elements              : 1386- c  ^, x, k4 ]
Compression mode               : Lossless2 s, T  ?' g% C# c2 e- W
Stream size                    : 104 KiB (0%)% y8 |# Y' F7 F. m  L2 q
Title                          : 简体字幕7 c0 w0 r. k" \4 h7 d
Language                       : Chinese
4 x! t% ~3 O, K9 T/ w) BDefault                        : No5 k$ N* _4 J# ^8 x2 ^: o7 F+ Y
Forced                         : No
$ A( j9 K8 B3 `1 r) z& _, F) j, i( O+ U. j' m- b
Text #3
& V. D6 d3 o' f, \ID                             : 5
! v5 w1 ~) v7 o' p) i. d# `Format                         : ASS
0 J$ n  w* B  V3 KCodec ID                       : S_TEXT/ASS$ L/ e; s# R5 Z* @) P. j
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha
5 q1 N4 `/ d4 i8 J8 n$ |: F& v/ lDuration                       : 2 h 3 min( e0 _7 ?* r9 k: p. U
Bit rate                       : 114 b/s: J7 L/ |. T$ j) U$ @1 ?
Count of elements              : 1386
# r3 d8 s0 E1 c, w/ i! F: _) QCompression mode               : Lossless' V) W" F- p) z* Q9 x, L
Stream size                    : 104 KiB (0%), }5 a* Z! f/ [$ H5 X5 p: b7 Y
Title                          : 繁体字幕: [2 W* K6 i- j/ h
Language                       : Chinese
  _9 R6 w* V- \5 }Default                        : No
5 g7 a: p2 ~& [! ?5 SForced                         : No
# }+ l- }2 b# \) }& b: d
; \9 ^: k  f' K5 P; EText #4
2 R& m* O) i, x4 `+ JID                             : 6
8 l2 y7 Z2 d7 |8 J) B4 t! F& BFormat                         : ASS7 S8 v9 @' {; g, K: t: ^1 l; X3 J
Codec ID                       : S_TEXT/ASS
1 o' j' H& k7 {/ v, N6 y7 m7 V  D* DCodec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha
' P6 c" O, ]( |- s. bDuration                       : 2 h 3 min
3 }% P$ c8 \' \: `3 a. LBit rate                       : 146 b/s
. H# F" Z' f/ s3 E- u$ ]6 NCount of elements              : 13863 d8 |. a4 J& A1 x& j
Compression mode               : Lossless  H# G2 B( a! c  T' i) ~* l
Stream size                    : 133 KiB (0%)& o: `4 f- R2 U- S
Title                          : 英文字幕
' A) m5 O2 E8 f$ ?! z5 u) VLanguage                       : English8 [; c" @: L' g4 D) g1 P
Default                        : No: J- Z$ N- {: m/ y  A- V
Forced                         : No
1 q- P' ?! U4 V/ Q2 |0 Y+ U( K0 ?/ i

豔舞女郎 MKV.torrent

99.03 KB, 下載次數: 1009

尚未簽到

發表於 2017-11-14 12:28:40 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到︰1110 天
連續簽到︰7 天
發表於 2017-11-14 13:01:09 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2017-11-14 15:16:47 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!
累計簽到︰204 天
連續簽到︰1 天
發表於 2017-11-14 18:35:33 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!
累計簽到︰915 天
連續簽到︰2 天
發表於 2017-11-14 22:26:12 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到︰718 天
連續簽到︰3 天
發表於 2017-11-14 23:31:46 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2017-11-15 16:36:09 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2017-11-16 03:13:55 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

尚未簽到

發表於 2017-11-18 08:07:11 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部