WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:671 回復:4 發表於 昨天 06:08
本主題由 212love 於 前天 23:10 解除高亮
累計簽到︰1240 天
連續簽到︰1 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

帝一之國 Teiichi.Battle.of.Supreme.High, 2017.[MKV/9.1GB] 内封中字 [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 喜劇 
地區: 日本 
語言: 中文字幕 日语 
格式: MKV 
年份: 2017
資源: BT资源
1.jpg
$ R0 o8 y9 m8 d' k9 I, ^; ]. _5 f
* E  {9 [+ l# C7 E# y2 S◎译 名 帝一之国
, X, U2 z: p+ l3 i/ _  _& p◎片 名 帝一の國/Teiichi: Battle of Supreme High- {5 z" O; O7 G" [8 w8 W
◎年 代 20178 q, M) O* h9 i! s; w( r+ f- x
◎产 地 日本
! }) W2 S, I& `* b, K◎类 别 剧情/喜剧& p) A' g* H( L. [. O
◎语 言 日语
) `: k" j* {+ H' h/ `◎上映日期 2017-04-29(日本)5 v3 r; J4 w8 a! H) p. }
◎IMDb评分  7.4/10 from 119 users
8 e$ B1 K9 E% M, Z# t◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt5293604/
) E  S6 J/ O+ `' e1 N  |◎豆瓣评分 8.1/10 from 9,068 users
) Q/ }3 ?* S& r) U( T- b' }# J◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26691320/6 c1 O/ C# C' ]
◎片 长 118分钟  w, _% m0 K( j* J
◎导 演 永井聪 Akira Nagai
; M% _: Q8 r+ K) B3 j2 `- F+ A◎主 演 菅田将晖 Masaki Suda
. D3 v( y5 C: `0 t) f7 L8 j   野村周平 Shuhei Nomura
* e0 i; j0 ~0 S* X# ^   竹内涼真 Ryoma Takeuchi
8 [0 l* m% |0 p# A; J   间宫祥太朗 Shotaro Mamiya
3 h1 L! l" X' B8 w! s   志尊淳 Jun Shison
6 Y" E4 a, H6 F, w- Y1 m2 R& t   千叶雄大 Yudai Chiba
2 x& Q% d9 u" ]( k& w; ~   永野芽郁 Mei Nagano) c5 c- f9 u  W. v" p0 U
   铃木胜大 Katsuhiko Suzuki
3 }' Z# u& K  B0 z' N- {4 X) W. S   萩原利久 Riku Hagiwara
# l  ?* l. a9 i0 e   冈山天音 Okayama Amane+ u6 x  v5 S- Y, u$ B. Z. a) X; f
   井之胁海 Kai Inowaki
! F' o* \1 g, R; I) ]   木村了 Ryo Kimura
% @1 X  M7 m" P0 d. ?   吉田钢太郎 Kôtarô Yoshida3 n9 f) a1 G% j/ p' s0 z7 W
0 d# F5 l3 t! ~( N+ {- c+ Y
◎简 介4 e9 l. L# K' X

. W6 m4 w7 h/ }* | 生长于政治世家的赤场帝一(菅田将晖饰),从小就以当上日本总理为目标,为了建立自己的王国,他必须在孕育出多位政治领袖,人称「超精英学校」的海帝高校展露头角,只有当过海帝高校学生会长的人,未来才有机会角逐总理的宝座。「我一定打败所有竞争对手,站在顶点!为此我会不择手段!」比谁都早开始计划的帝一,将要面对意想不到的陷阱和试炼!斗个你死我活的学生会长选举战争即将华丽展开!
/ d4 L0 N- O" c# G, [$ B1 _. h$ Q$ K! x* r! ^+ l0 O
◎获奖情况4 F3 N( |( A2 |
# ?. i( Q+ S- {0 M
 第42届报知映画赏  (2017)& Y- N# Q3 R; c5 @0 {
 最佳男主角 菅田将晖
! A( Z- m- f- {. O6 R: y- R
' n8 o; i8 K0 T$ J7 ~" Q  p 第4届豆瓣电影年度榜单  (2017)8 D1 [! F5 j3 ]
 评分最高的日本电影(提名)3 v2 E+ p8 W# Q" g
# o4 }+ ]' P" o+ c8 ?  s2 d
CODE:4 a0 D# p6 t- m
+ j# q4 A' h' k

  p; ?0 N1 ]( N  Z' z3 M- ~
7 j: I4 p& H! u+ d& c+ _  n1 }7 [Video
8 I* h$ A3 w( ]- Q; xID                                       : 10 ]2 V& M# f; X! s% {* a& F5 H
Format                                   : AVC5 r: t+ b6 e  h, t/ R' Q( V
Format/Info                              : Advanced Video Codec
+ x4 e8 X" B4 t, I. IFormat profile                           : High@L4.1, I9 J0 M! U5 |3 Q; A
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
7 {/ S% [, i4 S2 HFormat settings, CABAC                   : Yes* L: G( s% K/ O- }, B, x
Format settings, ReFrames                : 5 frames4 I7 n! F7 m* r4 d; F
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
) r+ u/ g$ N' C, RDuration                                 : 1 h 57 min
% h+ |' n8 ]# O+ KBit rate                                 : 10.3 Mb/s
) x4 @( [6 W8 C1 bWidth                                    : 1 920 pixels' s: i: k2 a, T/ F8 O
Height                                   : 804 pixels
2 H" o3 m& I2 L" g/ \( M/ `8 H, ^Display aspect ratio                     : 2.40:1( H5 }6 {8 H) J7 G, {1 g- m/ g$ H' g
Frame rate mode                          : Constant9 V# k$ ^/ @: a! @+ J7 u+ ~2 d
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS/ u2 j3 M9 D9 ]: u
Color space                              : YUV* V  a/ _( \% G# K! r6 x
Chroma subsampling                       : 4:2:0
9 z0 V+ z* M' \" Y0 X. qBit depth                                : 8 bits
/ }( L3 Z* m0 R2 LScan type                                : Progressive
$ Q3 I- r# l. h% m, aBits/(Pixel*Frame)                       : 0.2789 a+ L/ K# I" g
Stream size                              : 8.47 GiB (93%)
6 Z+ Z2 ]2 P- C# sWriting library                          : x264 core 129 r2245+704+36 8e61944 tMod+MixAQ [8-bit@4:2:0 X86_64]
3 Z, U$ o% Q3 \3 d- Q3 BEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.05:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=10 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=10290 / ratetol=1.0 / qcomp=0.70 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1 / aq-strength=0.90 / aq-sensitivity=10.00 / aq-ifactor=1.00 / aq-pfactor=1.00 / aq-bfactor=1.00 / aq2=0
$ w% c2 c2 K. ^' l1 a  ULanguage                                 : Japanese; y9 X" l" u' _$ Z, T1 Q
Default                                  : Yes7 K# @9 Z0 G7 N
Forced                                   : No; a2 s; h4 x& B  [( N

0 G. f3 L& ?( O! G; |5 _" Z9 kAudio
' ^+ l! I1 S& o9 l' I3 Z9 u) p1 yID                                       : 2  ~; M' `' `# W$ a
Format                                   : DTS
8 H; x/ Z! A& Z9 m8 QFormat/Info                              : Digital Theater Systems0 i$ }5 G% v8 {
Codec ID                                 : A_DTS
1 _5 u/ {8 k8 r/ a+ d# ADuration                                 : 1 h 57 min" L% G; S0 H# W2 v% Y
Bit rate mode                            : Constant' C- H2 ]  \1 d. ~7 N
Bit rate                                 : 768 kb/s$ V. q8 b. k- P) }
Channel(s)                               : 6 channels7 |+ ]0 G+ S# {; Z
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE" I  [. K3 L1 i1 P  q
Sampling rate                            : 48.0 kHz( r* [: e0 b6 n. k7 M5 B
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
" E+ O( B. `) X5 G, m1 f  N3 bBit depth                                : 24 bits; S0 S$ B# }2 s0 d
Compression mode                         : Lossy1 M( ^* E; ~2 t* Z$ Z& b
Stream size                              : 648 MiB (7%)
$ y' Z" x$ M$ G) PLanguage                                 : Japanese3 Z* w" K, g; ]3 s* b
Default                                  : Yes4 E: K7 X9 R# W; F
Forced                                   : No, f/ R8 S; o* ]9 \; ]4 r, v$ @/ m
. Q1 ~# u% L0 R6 l4 d% B( c
Text #1
+ E( u9 G, x$ F5 n4 ZID                                       : 3
. A7 F; W% P- s, `& v( e9 d( pFormat                                   : UTF-8
- _, N0 Y; q' W! PCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
% A: r  r; B- {7 }% NCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
+ t( i: G8 q$ x& r) }) n4 P% ^* n8 W8 zDuration                                 : 1 h 57 min
+ `$ j1 h# G2 o) }7 e% hBit rate                                 : 55 b/s
% m6 h( D9 z$ T/ S  D$ L2 RCount of elements                        : 21257 t6 p0 X- I8 R5 \
Stream size                              : 47.7 KiB (0%)
$ D* E7 A2 m. ~5 P# VTitle                                    : Simplified! G2 b& w, A# ~" ^
Language                                 : Chinese
5 S5 x* \+ e$ v8 o7 t) A9 K3 q% bDefault                                  : Yes
( L6 f: w. M* F2 b" z: m  iForced                                   : No$ y3 f2 i  Y1 e9 y" ~" v" {* ~

* H8 ~6 l. ^( AText #27 _& J8 _: q2 j; ?1 i* U
ID                                       : 4: s6 F) X+ P. e$ l3 k
Format                                   : UTF-8
) n1 n- R3 Z' ^Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
+ _" L! \: z- _$ y2 @Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% K' i" H8 `$ L5 t3 `  r' t
Duration                                 : 1 h 57 min
- G/ U8 O/ x( s1 d5 SBit rate                                 : 55 b/s
4 ?& T9 y! _& s9 BCount of elements                        : 2125  ]/ _$ r8 r0 Q( q
Stream size                              : 47.7 KiB (0%)
, I$ X7 _5 {$ l3 eTitle                                    : Traditional$ n9 c3 \* o2 q. f) L
Language                                 : Chinese6 S4 {8 j# q+ H( y/ F! D8 E
Default                                  : No
1 y( s0 a: O% `% hForced                                   : No
/ p4 s6 _, I4 O- J
+ A' j- R  S6 \/ Z" g" hMenu
1 e2 H% T$ r* M$ a8 S00:00:00.000                             : en:00:00:00.0005 B# }9 y( a, o' C( t
00:02:47.917                             : en:00:02:47.917: k  @. ]; W- b2 G8 c. k3 ]. V8 J
00:03:40.887                             : en:00:03:40.887+ j9 {4 r! i1 y7 \+ Z+ C
00:07:22.984                             : en:00:07:22.984
8 ^* B" [: X& @* k8 S. ?00:10:03.728                             : en:00:10:03.728
. q/ b3 L+ V: {6 p00:14:30.995                             : en:00:14:30.995) r$ N" O, C: N
00:17:59.078                             : en:00:17:59.0788 o, K3 }# c/ o5 b. v* A
00:23:58.854                             : en:00:23:58.854
6 ~& Y& q2 S2 z9 t: {00:34:01.456                             : en:00:34:01.456
, F2 @/ B0 R  X7 F# S- M00:42:39.556                             : en:00:42:39.556
8 y; R& n( c7 t- T# H5 M00:47:15.123                             : en:00:47:15.1232 F/ D2 d3 M0 m* L- w5 }/ N
00:50:18.056                             : en:00:50:18.056; k# Z* W' u- o, b9 J
00:52:33.859                             : en:00:52:33.859
5 ~) o) S$ m3 j00:56:44.692                             : en:00:56:44.692
* {1 i5 S8 [1 v$ c01:01:04.535                             : en:01:01:04.535
7 t7 P0 `! |( a. l+ l01:07:29.128                             : en:01:07:29.128- r  l) N' e$ g; R" W" Y
01:14:02.521                             : en:01:14:02.521( `6 k6 q8 _6 F. ?
01:20:17.229                             : en:01:20:17.229# W$ v7 p) i* F' ~# g* r  [% g' J
01:24:01.995                             : en:01:24:01.995
8 ^" B  G4 K0 J. M% v01:30:08.903                             : en:01:30:08.903. |6 s1 c6 m' m4 n0 Q
01:40:20.639                             : en:01:40:20.639( v2 j9 x9 J- @0 j7 B$ Z% _
01:43:08.432                             : en:01:43:08.4327 n! l9 e" o4 B' t/ Q# D2 e3 b/ i
01:51:03.948                             : en:01:51:03.948. S1 L8 a/ q; J9 _% r. }& i: B$ L
01:54:12.303                             : en:01:54:12.303
: y& r& K) ~" C* A3 V

& g3 z% f9 \) f, ^
; n% y9 T  U& x- O5 ?5 A, @2 s; c# J, m* t: z9 K

& n" A1 _0 B2 g' B) |0 F% F+ {+ K
. j3 q5 ~9 w8 e
7 f) p3 l9 \+ V7 O7 {
$ Z: ?. N0 y' q3 h* W1 V
, F( D- L! `# N9 m! |2 x. i8 p6 P

1 U' E% ~! k# Y) m& h% i$ R

帝一之國 MKV.torrent

91.6 KB, 下載次數: 91

尚未簽到

發表於 3 天前 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 前天 03:49 | 顯示全部樓層
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!

尚未簽到

發表於 前天 06:14 來自手機 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 昨天 06:08 來自手機 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則


c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知 )。

發表新帖 返回頂部