WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:6195 回復:13 發表於 2018-3-12 01:56:36
本主題由 212love 於 2018-3-8 23:52 解除高亮
累計簽到︰1472 天
連續簽到︰19 天
發表於 2018-3-7 16:13:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

僵屍攻擊 Attack.of.the.Southern.Fried.Zombies., 2017.[MKV / 9.4G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2017
資源: BT资源
1.jpg 9 C$ l/ D! K6 L3 {0 i5 L

1 V2 S' I% O& C◎译 名 AttackoftheSouthernFriedZombies! p* @1 S/ S$ [0 X- p, k- \

7 m7 S* `2 M2 ^+ O, a* m. i) v◎片 名 Kudzu Zombies
$ K- \8 B4 f" |
1 t7 I+ r* a* d◎年 代 2017
  L$ m1 ^$ k% _2 T9 a
% W) ^; v! L, C3 P- u◎产 地 美国3 p3 @/ k( P5 Q! d+ A2 p
0 M$ ~: C7 `7 Q  x- |( ~
◎类 别 恐怖
* U" x: O% w  m: L' w! p+ Z1 z, o( T0 A- l4 F) x. I, o+ x
◎语 言 英语
$ F% k4 D4 c; k8 \. f9 z
4 N8 j/ {9 k. I8 h- m- a◎IMDb评分  7.0/10 from 17 users
6 D2 ]/ ]+ U3 N; w& z
+ f1 H9 V: e9 V' [9 v' z◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt5594444/
. Y8 p4 C8 G2 \, v2 U' k
3 T/ `) s1 e* a3 c◎导 演 Mark Newton
& Q2 J& _$ u0 V3 Y' J; n' Y* `: S- g7 r8 h; ?. ]
◎主 演 Megan Few
0 U4 h; v' h& t$ ?* r; D' a. @
3 @7 E! ~( v, K  T; J3 i1 d   Jeremy Sande: B8 q0 k: v" Z& M* m2 E

5 X7 _# L) I/ I& ?" m   Michael Joiner$ R% R7 ^& T( C& ~+ A

. _% Z+ o  G4 C8 y& {. D' P" Q
8 D! \4 ]: Q  o+ I1 K
( W/ f" U1 N% R2 g◎简 介
3 w/ N0 t, w  }5 ?. v
6 ~/ Y5 d& l: ]6 G2 L7 b
* U3 I. @  x  e. d: k) N( }4 @6 ?1 h- A$ Y) o& V/ W
 Lonnie, a crop duster pilot, must lead a mismatched group of survivors to escape the deadly zombie horde after an experimental chemical, intended to control the invasive kudzu vine, transforms the citizens of Charleston, MS into zombies.
+ z% o6 u, {2 @. y: G; l* ^$ \0 h' O8 L$ M! q; z( O0 m

2 A9 S) ]1 N) D( }& H
4 h$ g7 _& D+ _Video  l* h8 M# C* m) l9 @( P
ID                                       : 1; |. I  r4 ], |9 S; S) o
Format                                   : AVC
1 y1 k4 ]+ \, T" v" wFormat/Info                              : Advanced Video Codec4 ?3 C. n' b# d+ m8 |2 c: D9 R
Format profile                           : High@L4.1
) Y+ T$ _) R6 e' kFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames) J) d1 ?& R+ q0 a- J9 {
Format settings, CABAC                   : Yes
. X0 \8 b& l) o7 T+ b) y1 q& rFormat settings, ReFrames                : 4 frames
' R9 H( w2 S, g- ^" [( i0 f- HCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
; K4 _$ G0 F' X7 k; d8 n/ I7 ZDuration                                 : 1 h 23 min+ X3 O7 r; l2 `6 n0 k, B
Bit rate                                 : 14.8 Mb/s9 a1 J+ d3 j$ r7 k1 w
Width                                    : 1 920 pixels4 b% _, h- h& e
Height                                   : 1 080 pixels
9 v, T5 B! c$ M9 H7 K+ LDisplay aspect ratio                     : 16:9/ E" G8 B4 o$ C5 z6 _; ^" i
Frame rate mode                          : Constant! c& Z) Z: o; w6 L' u* @
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
; R  `" x% z7 ?/ t9 e" X" s( tColor space                              : YUV
; `1 t% O: {: o: P2 S9 {7 @4 S1 _Chroma subsampling                       : 4:2:0
; a9 W2 K! U( ]  QBit depth                                : 8 bits7 d+ G( h2 j, a7 @& Q5 ~
Scan type                                : Progressive7 V- C, Z- P" r) P
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.298
$ E9 o7 w3 l4 pStream size                              : 8.61 GiB (91%)! r; o5 J0 v: D3 k  L/ q: |7 h
Writing library                          : x264 core 149 r2771+45 509cceb 7mod [8-bit@all X86_64]# Q3 g$ n& p2 p! [
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.90:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=0 / crf=19.0000 / qcomp=0.70 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=35000 / vbv_bufsize=35000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:1.00 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=2:[0.50:0.50]:[0.50:0.50]:[0.50:0.50]:[0.50:0.50] / aq3-sensitivity=10.00 / aq3-factor=[1.00:1.00]:[1.00:1.00]:[1.00:1.00] / aq3-boundary=192:64:24
* E. _- o* ~( L. ~( t  v! w- ALanguage                                 : English
! [- O' ^, w% ^  O# HDefault                                  : Yes
3 U" N0 `/ S: AForced                                   : No
0 |; a- p- [+ R* H  x, z, B0 k/ tColor range                              : Limited
* w$ e6 |! G% Q6 i; F: ]% H9 Q2 z& IMatrix coefficients                      : BT.709# q7 C! _( Q( B, \, f
1 N% ]4 g; `7 u# f& ]% W/ z+ ]) W& W2 f
Audio
  @/ U# T% f" G* L1 a  u+ fID                                       : 2
; U" H" f8 c3 C8 [" M2 H+ jFormat                                   : DTS' H; ]6 F  k7 E; B3 B$ S+ }
Format/Info                              : Digital Theater Systems
4 ?9 O: s, _* ^4 R3 N. I5 |Codec ID                                 : A_DTS! \( _; ^8 {5 K7 N5 Y7 C$ M% u$ \0 O
Duration                                 : 1 h 23 min  T, g. N6 O9 ]1 }5 J% v) n0 L
Bit rate mode                            : Constant
& p+ }( D7 X: p/ v  IBit rate                                 : 1 509 kb/s
2 w0 {8 Z* {7 T% _4 TChannel(s)                               : 6 channels) V6 n6 b9 E; @. o/ X
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
' \0 [+ Q0 E+ K0 [% NSampling rate                            : 48.0 kHz7 ^/ [1 u: q' ?. S- ~
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)! {- R: n6 Q& o5 Z
Bit depth                                : 24 bits
( _; O) n% i  jCompression mode                         : Lossy
: u' W3 `$ d. a- K& t+ BStream size                              : 898 MiB (9%)) f0 t. Y$ Y# l! P/ k6 V
Language                                 : English, t; r& L8 e  s3 I- G
Default                                  : Yes- s* ^# i2 K" X) b
Forced                                   : No

5 n* X0 R9 g% O1 s9 N5 {* h
$ y' b% B& v2 v$ r8 Q3 |2 P& w& S# K0 ^9 d$ ]3 w

僵屍攻擊. MKV.torrent

95.48 KB, 下載次數: 712

尚未簽到

發表於 2018-3-7 16:14:35 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到︰1535 天
連續簽到︰45 天
發表於 2018-3-7 18:06:29 | 顯示全部樓層
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!

尚未簽到

發表於 2018-3-8 03:24:01 來自手機 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2018-3-8 13:51:41 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2018-3-10 00:12:14 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-3-10 15:50:52 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2018-3-10 18:18:52 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到︰915 天
連續簽到︰2 天
發表於 2018-3-10 23:26:44 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2018-3-12 01:56:36 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部