WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:17028 回復:19 發表於 2018-5-13 18:02:39
本主題由 212love 於 2018-5-12 11:52 解除高亮
累計簽到︰1472 天
連續簽到︰19 天
發表於 2018-5-10 09:02:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

紅雀 Red.Sparrow, .2018.[MKV/10.94GB] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 驚悚 懸疑 
地區: 美國 
語言: 英语 其他 
格式: MKV 
年份: 2018
資源: BT资源
1.jpg ⊙译名 红雀/红雀特工(港)/红色麻雀/红燕子/红麻雀/朱雀' \! m' h/ m5 U9 V0 F
⊙原名 Red Sparrow
! P7 H) Q  n4 ?- v; C- _) Z5 k⊙年代 2018' V/ y8 D3 d0 Q/ _" ?- Z
⊙产地 美国( s. y7 @) f* ^( v
⊙类型 剧情/悬疑/惊悚
& [7 `& D# @9 j7 N⊙语言 英语/俄语
" X. V, z$ z1 ~# K" R. h* G1 q⊙片长 139分钟9 ?: E" m4 \; _; ]5 H# z7 Z- Z
⊙上映 2018-03-02(美国)2 I  p) R0 x' |: X0 I$ Y3 F
⊙评分 6.7/10 from 46,516 users
6 M/ f8 a* }6 S7 u' }3 c! Z  U" j+ N  T⊙链接 IMDb Movies Page Jump+ v2 C+ a7 w( c/ O
⊙豆瓣 6.2/10 from 10,734 users
, ^4 |' u1 c& m, ?⊙链接 douban Movies Page Jump3 D1 T9 z( b; N7 V& a
⊙导演 弗朗西斯·劳伦斯 Francis Lawrence
' Q( N( v; f7 O$ C6 G- r⊙贴编 A big tongue dog
: k, X2 J$ F$ q⊙编剧 贾斯汀·海瑟 Justin Haythe
- c' \1 J, f5 v2 K( z7 _  {( ~⎝⎝ ⎠⎠  杰森·马修斯 Jason Matthews; ~1 }5 y8 O% S( I8 y; I! V
⊙主演 詹妮弗·劳伦斯 Jennifer Lawrence% |) Z. x0 Z* E' E3 i
⎠⎠ ⎝⎝  乔尔·埃哲顿 Joel Edgerton
2 ?4 |& C) T2 A5 E8 c8 z0 T/ w5 e⎠⎠ ⎝⎝  马提亚斯·修奈尔 Matthias Schoenaerts
* ~7 i* A6 r: g& Z7 B⎠⎠ ⎝⎝  夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling
' ^- C3 e. f; H3 l8 I# S$ j⎠⎠ ⎝⎝  玛丽·露易斯·帕克 Mary-Louise Parker
( S) c5 Y5 C2 z⎠⎠ ⎝⎝  塞伦·希德 Ciarán Hinds
- `6 A5 v6 u$ O, x& _0 b⎠⎠ ⎝⎝  乔莉·理查德森 Joely Richardson$ @" h2 ~& t: T/ i1 q3 ]! t( A& c
⎠⎠ ⎝⎝  比尔·坎普 Bill Camp
" k4 Z! L. N( o+ m3 N/ K$ r. l. L⎠⎠ ⎝⎝  杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons# l& t% D: \' q: v
⎠⎠ ⎝⎝  斯科拉·鲁特 Thekla Reuten
* r  Z& M( Y9 W% x" I- I⎠⎠ ⎝⎝  道格拉斯·霍奇斯 Douglas Hodges
0 N4 ]  N8 x) M2 E⎠⎠ ⎝⎝  沙基纳·贾弗里 Sakina Jaffrey+ j7 {/ j4 q& W. K0 I! H
⎠⎠ ⎝⎝  瑟盖·普罗宁 Sergei Polunin
1 S; S7 ^4 ~* \* A, _⎠⎠ ⎝⎝  萨沙·福罗娃 Sasha Frolova
7 g7 q9 i9 ^. U! d0 H⎠⎠ ⎝⎝  塞巴斯蒂安·胡克 Sebastian Hülk# ~! E2 a5 A$ `' n/ l1 C- d

) Y( U5 E  O* c6 M: A  ⊙简介4 N+ u, [) t- Y( S: e" \. u

" x" p3 T: D' S6 Q   小说《红燕子》2012年六月份出版,讲述了一位当代俄罗斯的美女间谍多米尼卡·叶戈罗娃(Dominika Egorova )在不情愿的情况下被克格勃训练成为一名“燕子”(克格勃色情间谍的代号,男性称为乌鸦),之后被派去勾引一名美国的中情局特工内森尼尔·纳什(Nathaniel Nash)以获取美国打入俄罗斯内部的间谍名单。然而多米尼卡与纳什这两个年轻人却碰撞出了爱情的火花,之后多米尼卡为了报复那些把她训练成“燕子”的同僚,主动选择成为一名为中情局服务的双重间谍。在她的帮助下,俄罗斯安插在美国华盛顿和军方的高级间谍纷纷被揪了出来,而她也将排除万难,重回莫斯科,成为普京身边的美国眼线……
8 A5 H0 Y% ]2 _. G$ x4 d, C$ |" R. J- d3 }
  ⊙标签 美国 | 间谍 | 悬疑 | 特工 | 2018 | 剧情 | 犯罪 | 惊悚
6 T3 A/ |( M" M, O5 t. n2 ?/ T6 v7 r; F& U" R& L
+ \8 o4 q- f& Q0 T* V- A7 q- ?
' G2 k5 R6 y! _8 w$ l
Red.Sparrow.2018.1080p.BluRay.x264-DRONES ; X- e& K7 u" O0 S' ~

4 U* p( j9 V- t* s5 c, p" W, k8 P, _% Y+ |. {

) _1 z. `( P9 {: \# Y  Z5 c" x5 j0 u$ K1 k+ r( J" L1 O
D R O N E S. L. {8 t" K$ u/ g! k+ W5 ]' S
0 y* k: r9 ?" Z$ t- ]6 {
drop/ D  B  n/ v! D. C( L/ j# l
+ d& V  D# K( U- c4 n: F
Red.Sparrow.2018.1080p.BluRay.x264-DRONES
  [& `  z( Q! R6 X, k! Z! y" Q3 S$ r
on your head7 a& _6 H. d7 X2 Y7 Q
; Q% w5 d. k# Q1 Q" k' Z% N
Sitrep
5 X. ?, g2 e, d$ @7 H, l2 G# }: d, k& S8 {9 ]
Visual ......: 1920x800 9645Kbps 23.976
+ d1 P/ D# D/ @6 `# q& l! dAcoustic ....: English DTS 1509Kbps 6ch
( i0 H0 L8 r. y* B1 XTextual .... : English Forced (muxed), English SDH
& H: ]* ?4 {  O" {1 ]& \! uTarget Size  : 11187MB( ^3 A5 \6 E3 Z- R9 s7 S2 b
Mission Info : http://www.imdb.com/title/tt2873282* p3 M$ I- x9 v5 Z+ i4 x2 [9 R5 A3 S
/ ^, G2 q( S: E9 |

3 |% y3 {( g6 l6 }/ x3 S* IVideo$ e4 _1 \( c7 S
ID ......................................: 1
: ]/ G! M1 Y# Q3 m4 E7 a" gFormat ..................................: AVC
0 V  x* F5 w0 P6 c2 _Format/Info ............................ : Advanced Video Codec
+ v: }3 ?9 g0 B5 O7 F6 fFormat profile ..........................: High@L4.1
8 a/ j. G+ i" v# }  t! RFormat settings ........................ : CABAC / 5 Ref Frames6 v3 H# S; J; i. L) ~' l
Format settings, CABAC ..................: Yes
9 N" W2 Y$ f4 |/ G8 }1 ^Format settings, RefFrames ..............: 5 frames
" N$ |& a/ l6 T: {, o" J- VCodec ID ................................: V_MPEG4/ISO/AVC
4 h' l0 E+ `, r6 o1 wDuration ................................: 2 h 20 min
7 Z: Q& J' R* @# fBit rate ................................: 9 645 kb/s
7 h7 ^$ n8 _6 T" }; I+ w# GWidth .................................. : 1 920 pixels! \# q* g) P. D7 Q
Height ..................................: 800 pixels
* k* T/ W9 U- T7 b! W( VDisplay aspect ratio ....................: 2.40:1
" P3 y* ?6 r% C! a  G& r+ _8 hFrame rate mode ........................ : Constant! e; f' h1 q8 E$ R& {3 Y
Frame rate ..............................: 23.976 (24000/1001) FPS
9 N3 ?6 K/ T  {9 Y3 O# Z4 J# k' nColor space ............................ : YUV$ W2 D/ _. n# I9 m- Q
Chroma subsampling ......................: 4:2:0* g6 l: Q9 K, G) F( C. z
Bit depth .............................. : 8 bits
/ D$ `( r) t# b8 u2 v2 v6 Xedit ................................... : A big tongue dog: `3 C, g" F; k6 X' D
Scan type .............................. : Progressive
- Z0 d9 G# Z1 E7 T' }2 KBits/(Pixel*Frame) ......................: 0.262
3 M! |7 Q; k* w9 N6 q2 JStream size ............................ : 9.44 GiB (86%)/ _# e5 M' R6 m0 u/ @8 ~( |
Writing library ........................ : x264 core 155 r2901 7d0ff22
# e, e- i" p; i  H2 U6 d6 \+ fEncoding settings ...................... : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9645 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
" h& m  c3 c' a" h! v0 b- [Language ................................: English
8 X' I7 d: d: {2 SDefault ................................ : Yes
! ^( p, X6 K5 m- H/ fForced ..................................: No( k' e: I( T" A1 s, F5 Z# z. V
  c# {9 a8 Z3 ?, T+ I
Audio# g  C' R5 ^( h* a  ?; c& q
ID ......................................: 2: U& }& g# a) Z; ~5 H2 _
Format ..................................: DTS
% x5 A8 S6 c: h7 C9 t# ]$ |Format/Info ............................ : Digital Theater Systems6 r6 T5 I( \4 Y& T( q
Format profile ..........................: ES Matrix / Core' P& |" K  g5 Q7 y
Mode ....................................: 16
* V% M( M2 J9 L, y* O7 cFormat settings, Endianness ............ : Big6 J% L6 b3 e8 V" ~( K5 N9 }
Codec ID ................................: A_DTS
0 `$ `- q! Z* @& d2 w8 LDuration ................................: 2 h 20 min
7 w6 C/ W$ B0 cBit rate mode .......................... : Constant& @% d/ p+ P' O8 D: @
Bit rate ................................: 1 509 kb/s
) i/ k. F# `; q- E4 cChannel(s) ..............................: 7 channels / 6 channels
3 D  P$ Y0 m' y4 V3 WChannel positions ...................... : Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
, K6 \& F& J7 Y7 \Sampling rate .......................... : 48.0 kHz
1 C% R' s! g# D. x8 F2 I. f4 NFrame rate ..............................: 93.750 FPS (512 SPF)
3 N2 v/ ]& A& s+ c9 X  ^; BBit depth .............................. : 24 bits, X3 d6 U. v6 o1 U# P# H
Compression mode ........................: Lossy
6 O) C1 V( q; y- E5 s0 n6 R) zStream size ............................ : 1.48 GiB (14%)- |& j6 H) c0 `$ b5 A4 e
Language ................................: English
4 E9 t0 [0 {" n" YDefault ................................ : Yes
) }, m/ @% I# ^& EForced ..................................: No
( m7 ^: L9 D' y# J/ m9 k1 `
$ T8 r: g) w" m% IText
0 H" S4 L, G9 j0 N( bID ......................................: 3' x$ Y% @4 }( U) v( `& Q, h
Format ..................................: UTF-8: m, w) R, c- c  x- G* S
Codec ID ................................: S_TEXT/UTF8
% T- T# G1 N( _* v& `Codec ID/Info .......................... : UTF-8 Plain Text; R) t2 d4 U' }) {. ?* d, R* X( l; V
Duration ................................: 6 s 173 ms
* ?" C  x& C6 v( wBit rate ................................: 130 b/s
. S3 C4 S$ q, u+ ^& Y$ hCount of elements ...................... : 2
$ ?5 _) r. C. d5 h) ?* f& aStream size ............................ : 101 Bytes (0%)
3 M& u& d. @; d9 i: R/ v2 \7 |0 ZTitle .................................. : English Forced: ]4 m. [* |- N7 S+ ^4 C/ V) t8 @! I
Language ................................: English
) d5 s6 p) [4 V2 M7 LDefault ................................ : Yes
, r: z; r! ^5 p5 HForced ..................................: Yes
. o$ m+ E5 X+ `. }/ x7 t  a8 `3 _- C9 j7 L( Y
( H' V; R/ d5 e' O+ M% A2 E6 F

紅雀. MKV.torrent

55.67 KB, 下載次數: 292

尚未簽到

發表於 2018-5-10 09:03:53 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-5-11 11:04:01 來自手機 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-5-12 01:17:58 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2018-5-12 08:12:03 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2018-5-13 12:15:10 來自手機 | 顯示全部樓層
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!

尚未簽到

發表於 2018-5-13 15:05:15 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-5-13 15:05:16 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-5-13 15:13:08 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-5-13 18:02:39 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部