WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:90712 回復:44 發表於 2018-10-11 13:17:58
本主題由 212love 於 2018-10-13 10:08 解除高亮
累計簽到︰1548 天
連續簽到︰10 天
發表於 2018-10-11 09:28:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

地球脈動 第二季 Planet Earth Season 2, [MKV /97.95GB] 简体字幕 [複製鏈接]

影視分享
分類: 紀錄片
題材: 其它 
地區: 英國 
語言: 中文字幕 英语 
格式: MKV 
年份: 2016
資源: BT资源
1.jpg - s9 M, k# O$ n8 o

+ y- G, @, H* R4 K
9 G, |& c& s1 j! @3 ~[地球脉动 第二季/行星地球 第二季 Planet Earth Season 2][BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1][2160P][97.95GB]
' I4 ?. |+ l) P+ e! K! e" T" u6 ], C◎译 名 地球脉动 第二季/行星地球 第二季/我们的地球 第二季/地球无限 第二季2 O; d$ D# l2 Z. O4 T
◎片 名 Planet Earth Season 2
) \( j8 Z1 \! Z- K0 Q4 a+ Z  D% j& b◎年 代 2016# k- n- y- j& p8 \7 {3 o: |
◎产 地 英国8 }+ [$ f8 Y, @7 y) `6 z3 B. z8 S  z
◎类 别 纪录片
& f$ ^# {, q% F; Y# r+ h: w( {9 C◎语 言 英语8 O/ B- ?" P1 f4 E7 g  M" ], I
◎上映日期 2016-11-06(英国), X- c1 P" p  }0 |# q
◎IMDb评分  9.6/10 from 38,788 users5 j* v0 Q3 ?! P
◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt5491994/
- m1 K& }9 Q& K  V◎豆瓣评分 9.9/10 from 27,833 users
/ ]0 {8 a; H& C# w5 S' M! v/ l* p◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26733371/" h2 Q; S* F: d3 m
◎集 数 6- V4 y8 H7 i. Z0 E  w5 v4 p
◎片 长 50分钟
! ?" ^- P+ J/ b9 Q$ @◎主 演 戴维·阿滕伯勒 David Attenborough* N0 I# v6 }. u, J/ D3 s/ r
◎英配解说:        大卫·爱登堡
" |" R7 A& A! g. h1 u4 V! N/ Z◎简 介
- |/ @# U! }+ Q) S6 \2 e3 M- S) |: A! D) B7 ^
 据外媒The Atlantic 报道,《地球脉动2》将在今年晚些时候正式播出,并继续由英国生物学家David Attenborough担任旁白。
! t1 G3 v2 I/ h/ P& n' B& [% O4 ?/ j “在2006年播出时,首次全程采用高清摄像机拍摄的《地球脉动》是当时BBC摄制成本最高的一部纪录片。《地球脉动2》将运用同样的前瞻性思维,在过去三年中我们采用超高清4K摄影机拍摄,同时使用了无人机和远程控制拍摄技术。 《地球脉动2》播出后极有可能成为4K电视机的助推器。”: x% s8 o0 s& ?3 r! J' J
 据悉,《地球脉动》第二季将分为6个系列片。 / V$ F  T4 c$ A
* m3 P6 N: G0 X4 F- c( {$ |! ]3 t
2.jpg / J/ q6 j4 i. _8 _3 d4 J

8 V: {5 H% p2 }) M' H# r8 G( T, ~ 3.jpg
2 r% t" Q6 [' ?# P! p& ?/ E* `& ^5 j2 c% m. A
4.jpg
+ m* ]$ B5 B$ t4 n3 S. d! o* x. e" P
5.jpg
7 f' @+ F& i6 J1 I) i1 B5 `) c# Q% N* z& V" T" |
6.jpg ! M$ c; |" y4 w$ u4 [7 }
; C4 X: _9 o) ?( j
7.jpg
2 i( M: p# i, d; i3 u& F4 c4 e+ ^5 ]
8.jpg - _& U1 T9 [9 w  \& @- X
" I8 n! \" G7 `) A: j0 v, f
9.jpg
+ Z. {" ~4 d8 ^( Z% _6 w' u
; x. j" e/ V, q. O  x 10.jpg * e& y/ e. O  s$ N- Q

5 a! P5 u& _$ X+ {: G 11.jpg ( D+ Y% o' B7 O4 D! }# M% w- f; p

. ~) b$ d" u7 p0 _- ~8 [$ i4 g7 ~/ ~9 P+ W7 m- O" q9 ?
Video
1 n4 x, ?9 \" K3 l9 lID                                       : 1  k3 @9 {9 t" v
Format                                   : HEVC
9 @. K: O. h7 ~- g0 dFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding6 x6 B- m0 ?" q! x9 T2 H+ O  D* H
Format profile                           : Main 10@L5.1@High) K- U3 v5 ~; p
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
( J2 Y4 l6 J, kDuration                                 : 52 min 12 s
, W! U+ k9 Q8 N8 b# ^9 I* k! h* t- YBit rate                                 : 48.2 Mb/s
5 L" P% |! [# GWidth                                    : 3 840 pixels
2 [6 t. h# Z# m8 K. y0 RHeight                                   : 2 160 pixels- b2 H- T+ }1 l% l/ U  q: a
Display aspect ratio                     : 16:91 F3 b6 a# [/ H
Frame rate mode                          : Constant
1 F( R3 K" p6 [; x9 Q! |Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS7 b4 d3 k- S8 u) R# u; `% A
Color space                              : YUV
! i& r1 f4 u& c; g0 w& R* \1 \Chroma subsampling                       : 4:2:07 w! z4 A0 A6 |' f0 z
Bit depth                                : 10 bits- {; e1 p+ W7 S* I
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.242
' @' p  K; Y3 M7 K+ ~Stream size                              : 17.6 GiB (94%)
5 ^$ G: u! l5 |, ?, r6 fTitle                                    : Planet.Earth.II.S01E03.Jungles.2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ
: w0 k$ h3 v  ~Writing library                          : x265 2.5+4-b4a5bcfe29c7:[Windows][GCC 4.9.3][64 bit] 10bit
+ ?8 N, t8 ^, O5 h( M8 y6 rEncoding settings                        : cpuid=1173503 / frame-threads=16 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / analysis-reuse-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0
) k- G+ V% L) `7 QLanguage                                 : English" A7 k, P" l. @9 A3 z
Default                                  : Yes: o- A7 ?" j  K
Forced                                   : No: u6 N- W9 C' L! f9 S$ A9 a( |
3 ^' K/ {) P* W+ [( G- u' V2 m
Audio #11 a0 s, V9 N6 c4 D0 ]
ID                                       : 2
3 I9 X7 d, V! fFormat                                   : DTS6 n7 p; C- X) h
Format/Info                              : Digital Theater Systems
4 \" }7 B8 p. H; |) a, [Format profile                           : MA / Core( d4 G8 k! I- P: b& [
Mode                                     : 165 k: \2 i2 B1 f8 }
Format settings, Endianness              : Big
! }% i  E3 k# X3 ?* dCodec ID                                 : A_DTS5 |9 k& I& V, Y, ^) M5 }
Duration                                 : 52 min 12 s+ H+ D6 C2 o: v0 `3 R# a
Bit rate mode                            : Variable / Constant
0 H- ^6 [* s* i- gBit rate                                 : 2 290 kb/s / 1 509 kb/s/ m5 n* f4 u$ x* U5 X# m, A
Channel(s)                               : 6 channels
) P6 q$ B2 O( k  ~9 e  y0 K) bChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
& S4 i% g  l- v8 O2 GSampling rate                            : 48.0 kHz# q( @. L& ^5 v; A3 i# S
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 spf)
8 ^: m0 ^7 E% c; ~/ ~4 ZBit depth                                : 16 bits
( o( J6 Z; E# yCompression mode                         : Lossless / Lossy
* H& R8 B9 q. h- i0 m" k0 pStream size                              : 855 MiB (4%)4 F3 Y+ A- B! m  ^
Title                                    : Planet.Earth.II.S01E03.Jungles.2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ7 ~5 ?( x1 X" k
Language                                 : English2 g6 P) O2 W/ Y) \) ^( Z
Default                                  : Yes; n/ S* ]( D/ E; Y! P
Forced                                   : No
, [; X/ B2 G# C! e8 s$ C! `" }9 k6 r: N, f9 q
Audio #2
9 |+ t' X0 ~, {( n: g; ~ID                                       : 3
+ W) s0 P8 Q' V; P/ D4 Y* r% AFormat                                   : AC-3( g0 q4 p  I/ \4 t3 O
Format/Info                              : Audio Coding 3, P4 e# T% A& G: B9 V
Format settings, Endianness              : Big1 j( R+ {- p2 j- c
Codec ID                                 : A_AC3
; }/ U* N* ?; l! j& e2 {Duration                                 : 52 min 12 s* M. s, M' D/ v1 o( W- K
Bit rate mode                            : Constant
, h, a& O' d+ Q' K% Z2 pBit rate                                 : 640 kb/s
' q) A" B) P# |+ U- [Channel(s)                               : 6 channels( D( j3 ]& f) {3 H
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE6 o) J* r% e4 {
Sampling rate                            : 48.0 kHz
+ O( A' G0 O. OFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 spf)
+ g+ X/ r$ v- a2 x" U, O# fBit depth                                : 16 bits- ]$ T  l/ C7 D( f
Compression mode                         : Lossy: _% u% H& l8 R
Stream size                              : 239 MiB (1%)4 V0 [2 g" T: E6 t! j' k6 {
Title                                    : Planet.Earth.II.S01E03.Jungles.2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ. v2 j: |3 }# m+ m3 a8 l  n
Language                                 : English
9 D; N/ `: U# d( X0 ~Service kind                             : Complete Main$ E- ^4 u* `( Q
Default                                  : No! Q$ U; F3 x$ p, H1 s0 q" O
Forced                                   : No0 G, V8 s2 p4 d" x& C/ }; d

' f& J; \1 X% {, F% x  n$ nText #1& f3 f( {3 G1 r" x( E" p
ID                                       : 4
9 W  ?: c. l- EFormat                                   : UTF-8: U  u" N' [  b# k+ T* E
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
; J: _4 N9 ~: v* q0 F# |3 eCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text( L: K' _6 n4 [. |
Duration                                 : 50 min 51 s$ T& Q* ~% {# [  W1 u
Bit rate                                 : 44 b/s; \9 V1 V; ~* c8 H# Y% c" @0 O! l/ q
Count of elements                        : 365
+ |7 N: g8 C- v, i: i4 T$ aStream size                              : 16.6 KiB (0%)
3 p3 ~. P2 I9 ?' ~! E$ u, p* aTitle                                    : English-SRT
" K, Y6 b, q7 w8 yLanguage                                 : English
0 i0 l6 ~# ]) B5 e/ @$ w7 nDefault                                  : Yes3 N9 U& U  s7 `. F5 {
Forced                                   : No- v3 L8 d5 U+ w9 \

# I- k/ ^: ?! R$ g3 V+ a9 _+ ]" EText #2
9 n+ t# `- t; `9 [ID                                       : 5/ M5 f7 e) n, m3 M
Format                                   : PGS
( C2 b/ |* r/ u) H3 M& FMuxing mode                              : zlib. w4 F" P7 P8 ^+ I3 s
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
# y) T2 D* w; }& ?" F5 J% m* e! dCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: u+ b* I5 |1 x- ?7 v8 |/ J  ^, ?0 h
Duration                                 : 51 min 30 s$ w3 {$ b2 S$ _3 \  X9 X5 [
Bit rate                                 : 26.2 kb/s
0 @" `  `. a: l6 ~8 K( _Count of elements                        : 770
, W+ f5 n# d: G1 d  a- V* P6 c4 vStream size                              : 9.64 MiB (0%)
* k& {: y; L( m* N9 R, \Title                                    : English-PGS
4 _+ x7 v5 H  c5 Z3 S/ k- k4 sLanguage                                 : English: O  M4 _" H+ n1 a+ ^
Default                                  : No1 l. s: S* {" N: |: H: M4 ~
Forced                                   : No
* c; ?% v0 c, ?, M+ G
0 y( ?8 P* M. y4 ]% sMenu3 F9 L1 R6 l- C' d* M5 W4 B
00:00:00.000                             : en:Chapter 1. E: t+ o4 c/ \+ J8 {
00:12:08.519                             : en:Chapter 2
5 A. o, Y* l, W1 i2 s; `00:20:35.817                             : en:Chapter 3
; ^) G5 b3 E4 D0 f+ n8 u00:31:02.986                             : en:Chapter 4
9 w& _4 O% `  t6 `, D, F8 ?00:41:59.892                             : en:Chapter 5
' r  u4 q- o3 K' Y; v

地球脈動 第二季. MKV.torrent

257.69 KB, 下載次數: 308

尚未簽到

發表於 2018-10-11 09:30:20 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 09:30:21 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 10:08:15 | 顯示全部樓層
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 10:46:18 來自手機 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 11:22:28 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 11:22:27 來自手機 | 顯示全部樓層
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 11:59:54 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 12:39:00 | 顯示全部樓層
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 13:17:58 來自手機 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部