WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:90574 回復:44 發表於 2018-10-11 13:17:58
本主題由 212love 於 2018-10-13 10:08 解除高亮
累計簽到︰1496 天
連續簽到︰2 天
發表於 2018-10-11 09:28:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

地球脈動 第二季 Planet Earth Season 2, [MKV /97.95GB] 简体字幕 [複製鏈接]

影視分享
分類: 紀錄片
題材: 其它 
地區: 英國 
語言: 中文字幕 英语 
格式: MKV 
年份: 2016
資源: BT资源
1.jpg
1 K; i, ]7 o! r2 J, p% A$ D
/ N, m: G6 a% U: k! P
& o8 v( p! x: c) m  b- t5 p[地球脉动 第二季/行星地球 第二季 Planet Earth Season 2][BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1][2160P][97.95GB]  t( e; A1 @+ K* q8 J1 ^# s( S+ ?" j* U
◎译 名 地球脉动 第二季/行星地球 第二季/我们的地球 第二季/地球无限 第二季9 S. @, U7 [& `) s& q7 ?
◎片 名 Planet Earth Season 2& n& m# c) K4 l0 }, \
◎年 代 20168 f1 `, H+ b  F" q, W7 O* l
◎产 地 英国
, x% g; T- I$ N& ~& w◎类 别 纪录片9 p+ l) r  ]2 H  r0 u" a
◎语 言 英语9 P7 }9 q" u9 Q0 o, a( z* Y6 u3 n
◎上映日期 2016-11-06(英国)
( W, ~1 e2 n6 s  |◎IMDb评分  9.6/10 from 38,788 users
' s7 Y) V" t  ]" x8 q! b9 }% N◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt5491994/  c" M; m, F' h& t
◎豆瓣评分 9.9/10 from 27,833 users
, A; g; F; G9 R- \; c◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26733371/
) Z( a% b+ k- A% r: u5 i◎集 数 65 v+ }' ?2 C0 v0 l
◎片 长 50分钟/ i& [6 p2 O) c8 K7 f/ \
◎主 演 戴维·阿滕伯勒 David Attenborough
4 t) B: @7 W7 c8 y◎英配解说:        大卫·爱登堡' t' ~; \* U3 A3 V6 Z7 v, ]" h
◎简 介7 e1 h$ O$ A9 E5 C

& t; Y* D! r9 L  Y0 a9 @( e) @ 据外媒The Atlantic 报道,《地球脉动2》将在今年晚些时候正式播出,并继续由英国生物学家David Attenborough担任旁白。$ r: g4 j9 P5 m0 q. i1 o9 D# z
 “在2006年播出时,首次全程采用高清摄像机拍摄的《地球脉动》是当时BBC摄制成本最高的一部纪录片。《地球脉动2》将运用同样的前瞻性思维,在过去三年中我们采用超高清4K摄影机拍摄,同时使用了无人机和远程控制拍摄技术。 《地球脉动2》播出后极有可能成为4K电视机的助推器。”! l7 q- c+ H# W, q+ o1 p
 据悉,《地球脉动》第二季将分为6个系列片。 
5 Z: z/ T, j8 i4 m0 R" E, J8 N0 l. l/ a
2.jpg
# E; h" d2 N& a  ?7 d
  H7 J9 w" {+ }2 D" B. f 3.jpg 5 Z; B" z: d7 T; Y0 V

. G7 `3 u: \" N1 F9 C 4.jpg
+ M" P0 E4 A7 ^) K& I3 C5 h# v% m, K- M
5.jpg - B; m1 @- L  \. V. ?

. E. A, Q4 q" m, M2 Z 6.jpg
! _. P% h( A& s- r' R, P, W" O( Y) q3 u, H* _  f2 L
7.jpg 0 \3 C5 {  v7 w4 ?# \
7 M4 f7 p+ [' w
8.jpg
; _) q& E9 s) w! r! L8 I% ~2 ^: B, b4 t+ T/ ?' X
9.jpg
/ ?. B# v: N3 I) N* \6 E& ^- c# Z3 [: G( l+ _# [- F
10.jpg
& j! Y6 L5 l# K4 S" m+ ~: c# Y% ^% {/ `, L* p7 P; l7 B1 [
11.jpg 3 [5 H: F1 T3 x9 E

0 K5 h5 u, j6 a& Z4 t4 d9 j' n1 \) |! C8 J0 S$ _% C, I& }$ E. x
Video
9 y% o7 j% S! s2 N8 CID                                       : 1
9 m. _* `+ U' e% u4 _5 kFormat                                   : HEVC- {4 p( n% }2 L2 u
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding* |7 k* s1 K  B6 }: S) ]5 u5 i
Format profile                           : Main 10@L5.1@High$ |9 a  [# C& \- C( d: `
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC  d! G1 m: }7 `# a0 E; k5 T, X( K
Duration                                 : 52 min 12 s
8 w  Q( g2 A6 e+ \( \' C! DBit rate                                 : 48.2 Mb/s
2 _2 J( ~9 G7 X5 ^1 A$ |" Y1 uWidth                                    : 3 840 pixels
' J" k5 c6 h+ S7 Q0 ~* FHeight                                   : 2 160 pixels
  m4 i" X9 W: [7 Y* ADisplay aspect ratio                     : 16:9
+ f: C$ E8 n0 {; S4 q$ YFrame rate mode                          : Constant
# W- P1 E& ^- ?& s* Y# s  q0 p. gFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
' ]' z( T& k" B$ c7 F8 O; i) ]% mColor space                              : YUV2 }' x3 N  s" m( Q
Chroma subsampling                       : 4:2:0
/ {' E& q; z" r5 FBit depth                                : 10 bits" L! e9 w- `& Y. t2 h
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.242$ i$ t3 m0 ]" M" V- r/ z
Stream size                              : 17.6 GiB (94%)
# n% p  r! \6 U0 e- uTitle                                    : Planet.Earth.II.S01E03.Jungles.2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ
' O2 B4 X( V" T0 F) V& lWriting library                          : x265 2.5+4-b4a5bcfe29c7:[Windows][GCC 4.9.3][64 bit] 10bit
0 ?3 h1 {" y8 U6 |* JEncoding settings                        : cpuid=1173503 / frame-threads=16 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / analysis-reuse-mode=0 / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0
4 I# C% C4 H# m. m: r0 @Language                                 : English3 N; K' Q) L2 I; [' u" c7 j( k+ F& d
Default                                  : Yes9 W2 {/ B4 q% @9 T% R3 d  G
Forced                                   : No
* B( a* G' ~" g0 H5 x4 G4 c
; r3 n8 u% `: a5 T5 oAudio #1
5 \' g5 @6 n/ L" L: L& A. s% ^ID                                       : 2
. O$ F1 E8 ?, @) m# P1 c- B: }7 |Format                                   : DTS1 }' B9 @3 [5 O( r
Format/Info                              : Digital Theater Systems
, c- x5 L5 S- A+ |! v. ]Format profile                           : MA / Core) k' j- n( w* @' h; V
Mode                                     : 16) ~7 {7 c7 J& o+ ?  P- b
Format settings, Endianness              : Big; o% W9 C. u8 d9 n# [4 l" N
Codec ID                                 : A_DTS7 i, J' `6 D! n; f% _$ B
Duration                                 : 52 min 12 s
3 m; d% B% V/ _9 g1 u) dBit rate mode                            : Variable / Constant
3 V, Z4 S" J# XBit rate                                 : 2 290 kb/s / 1 509 kb/s5 Y8 T0 v* C# m% J8 A8 n
Channel(s)                               : 6 channels' R1 Q+ W4 D" d% F4 P
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
, W( [& }* F6 ySampling rate                            : 48.0 kHz2 [8 ]- v7 n3 \: {9 r5 Y
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 spf)3 ~% o% \* J: q7 r8 t9 X
Bit depth                                : 16 bits) ?  j) _6 ?$ T3 I. J8 b; U- x
Compression mode                         : Lossless / Lossy3 q2 n: ?0 U+ J" }. ^) D! e
Stream size                              : 855 MiB (4%)1 c/ N9 s: z. `
Title                                    : Planet.Earth.II.S01E03.Jungles.2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ
# N  D2 U+ i: ]2 v( P6 KLanguage                                 : English1 U* @: Q# D# p- N3 z) d
Default                                  : Yes( D+ z2 X/ ^4 B/ @1 W- ]3 E) h
Forced                                   : No
: c3 x1 ^% I4 \/ ^0 Y, \: B
; U& l" ~" L7 `: f9 q" o$ MAudio #2
$ x( u- t5 X+ U' [* u/ o7 t: k: x, qID                                       : 3
( B" R$ _7 M9 K1 gFormat                                   : AC-3
6 {9 f$ ?; O, W8 c6 k3 I# V' DFormat/Info                              : Audio Coding 3
# r5 T; s, A" J- I4 HFormat settings, Endianness              : Big
# d5 v' T- ~+ N, YCodec ID                                 : A_AC3
& g$ i0 j8 Z0 K( ?3 C; aDuration                                 : 52 min 12 s% Q$ Q5 z1 Q  \, {' \
Bit rate mode                            : Constant1 v( m( |& j2 x
Bit rate                                 : 640 kb/s7 J- e: W7 u& K& G- z- U- G  \
Channel(s)                               : 6 channels
/ r- R% f0 v0 O2 xChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
2 M  ~6 ^/ w7 T5 y- SSampling rate                            : 48.0 kHz
4 N* s' _1 V6 C' d) z. P- o# jFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 spf)7 c( c1 M0 ~: v8 n" q; D
Bit depth                                : 16 bits
. t8 W4 B, Q& J  e- p7 Q8 vCompression mode                         : Lossy# f# m& ?  p6 y' ^0 ]
Stream size                              : 239 MiB (1%)9 A2 L* v% g) a! U3 s4 A3 o4 k
Title                                    : Planet.Earth.II.S01E03.Jungles.2160p.BluRay.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ( i7 T$ L, P" j7 `( K! L+ A
Language                                 : English2 l8 n* R& R, H+ t* |1 n4 I' V
Service kind                             : Complete Main
6 q0 z9 M7 }( Q% u, E# \Default                                  : No
: D4 A/ Q: R2 v8 w6 P2 vForced                                   : No3 v+ w& G# q' G( T4 t- S6 r
5 `% m6 q5 j, l6 Q& G
Text #10 C6 N5 p' ?9 a& f! \
ID                                       : 47 f9 r( P$ [! x7 R
Format                                   : UTF-88 }4 l: E3 l# Q) h$ Q
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF84 `: R  P# t1 ?1 h2 ~  }
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text& R, Z6 b% x9 Z& x" `+ p
Duration                                 : 50 min 51 s: W1 N( G" D) U# d+ t8 L
Bit rate                                 : 44 b/s
' Y8 T9 N1 x/ X! o% `& Y. pCount of elements                        : 365) {  `$ g2 n: ^8 V
Stream size                              : 16.6 KiB (0%)
: J% R% {0 p+ X7 MTitle                                    : English-SRT
$ A! G1 u8 T+ fLanguage                                 : English
% U& a1 `4 s1 a" H6 U/ yDefault                                  : Yes
+ a0 r( G+ b0 X' b6 mForced                                   : No
% ]/ j1 c9 w6 c% t; U
1 O/ [: s* J- J4 pText #2) s. Z( c* ]: B5 R- D( K0 l2 h
ID                                       : 5
8 h/ a- T+ G7 h- SFormat                                   : PGS
& b+ |8 t/ R  P) T$ U9 W& ZMuxing mode                              : zlib
8 M/ f5 `6 I0 \: ECodec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 ~9 K0 M) D: Y* L9 N+ O5 B" dCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" N4 g' C- F% Q2 q8 f% P4 ^$ T
Duration                                 : 51 min 30 s# t/ O& [5 E6 g! Y0 @3 r$ k
Bit rate                                 : 26.2 kb/s8 E* G8 Q1 E! ^( O4 I9 }% Y- p% K
Count of elements                        : 770- ^) m5 {+ E3 b1 ^& |
Stream size                              : 9.64 MiB (0%)
  ?/ u4 y9 M' Y3 N7 B2 ZTitle                                    : English-PGS. ?8 w% n: T; Q6 T1 k6 R, d
Language                                 : English- v  ^/ X/ ~' u
Default                                  : No5 n% j  F4 P3 m9 k6 v+ O" I" F8 K
Forced                                   : No
, @" s& v. }/ k/ P
- _2 J4 ~/ ]% d1 |Menu
, d% B+ ?& z, [6 w3 q* W$ r/ P00:00:00.000                             : en:Chapter 1
1 ^! N4 s3 {! }6 u, u; {( c1 A) M) t00:12:08.519                             : en:Chapter 2
& O8 t# ?0 H3 s# ^3 r0 ~00:20:35.817                             : en:Chapter 32 K3 x3 c3 e8 N# C& i: I! A2 |
00:31:02.986                             : en:Chapter 41 T  {# e4 R: H2 L" k" Y
00:41:59.892                             : en:Chapter 5
/ U) @- a& Y2 f, j# [6 Z% X8 l

地球脈動 第二季. MKV.torrent

257.69 KB, 下載次數: 298

尚未簽到

發表於 2018-10-11 09:30:20 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 09:30:21 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 10:08:15 | 顯示全部樓層
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 10:46:18 來自手機 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 11:22:28 | 顯示全部樓層
絕對的好貼!謝謝啊!逐字逐圖地看完這個帖子以後,我的心久久不能平靜,感恩啊!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 11:22:27 來自手機 | 顯示全部樓層
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 11:59:54 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 12:39:00 | 顯示全部樓層
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!

尚未簽到

發表於 2018-10-11 13:17:58 來自手機 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部