WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:34 回復:0 發表於 2019-12-11 11:29:10
本主題由 212love 於 2019-12-13 11:34 解除高亮
累計簽到︰1886 天
連續簽到︰2 天
發表於 2019-12-11 11:29:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

紐約的一個雨天 A.Rainy.Day.in.New.York, 2019.[MKV / 7.65G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 愛情 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg
) ~; ^- l; P* o& K# R; k! f- V/ Q& T) N* g) o
◎译 名 纽约的一个雨天 / 一个雨天,在纽约 / 情迷纽约下雨天(港) / 纽约有雨# p% i" A  H0 ~
◎片 名 A Rainy Day in New York5 B2 s& k# X; e, L  W
◎年 代 2019+ I- _7 C8 t& V/ g) ^7 o% L; Y
◎产 地 美国4 p1 O- Y! [2 G6 b
◎类 别 喜剧 / 爱情
  H# b! Z9 ]' P. b* ?$ D/ S◎语 言 英语3 P  P0 \/ O2 ]. B
◎上映日期 2019-07-26(波兰)
# T5 ^5 b# K, p" A5 o◎IMDb评分 6.9/10 from 6639 users
% l! X6 p+ R; _◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7139936
; |- \& S6 T  I6 i2 N◎豆瓣评分 7.6/10 from 1400 users8 a9 r' ~- T3 e& V6 N  n
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27089612/- V9 `# |3 E+ T/ R; z* B
◎片 长 92分钟
5 @& Q, E# r2 R& `: Z! f◎导 演 伍迪·艾伦 Woody Allen9 h* d3 k, N5 C9 c1 i  x  J$ w+ h% w
◎编 剧 伍迪·艾伦 Woody Allen, D/ ^! U1 B& M; T
◎主 演 蒂莫西·柴勒梅德 Timothée Chalamet
6 I1 f  o+ k6 M7 V% b   艾丽·范宁 Elle Fanning' ?0 Q% ]) g' z+ `9 K' g, O( z
   赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez2 j8 _8 H6 @5 z
   裘德·洛 Jude Law
6 T8 |, G, a5 d) Y/ {* X   迭戈·卢纳 Diego Luna. X% h- R- p) g1 a' [7 O
   列维·施瑞博尔 Liev Schreiber; E  |# ~9 G: O' y' `
   苏琪·沃特豪斯 Suki Waterhouse
) u- v6 g* h% p% B   凯莉·罗尔巴赫 Kelly Rohrbach' i- n. u0 e0 M5 v8 v% r# m
   丽贝卡·豪尔 Rebecca Hall
& i# u- a! f. [8 @5 `   安娜莱吉·阿什福特 Annaleigh Ashford6 g! o5 k" o* d* }6 Y# |
   切莉·琼斯 Cherry Jones* l' C9 i% a: F* ]
   葛瑞芬·纽曼 Griffin Newman  C( ?% R2 I& w) X; }
   凯瑟琳·利·斯科特 Kathryn Leigh Scott
- }9 m) @$ x' y$ P   娜塔莎·罗曼诺娃 Natasha Romanova; }$ G1 I( `! \7 b! x
   维尔·罗杰斯 Will Rogers
% l# |! |. W6 u% J7 R9 A2 C' G# d9 e   雅各布·伯杰 Jacob Berger, \: v& d9 |( b4 i" c- k
   克里斯·班克斯 Chris Banks
. |- A$ s' q% p' {; U- Z+ ^( @! ~- P   艾恩斯利·丹恩 Aynsleigh Dann% h4 T2 l. A" Z8 K9 [% g- x
   马科·查卡 Marko Caka
7 Y' K, v. d- V8 I+ t   达里尔·鲁本·霍尔 Darryl Reuben Hall
" P, x9 _7 g$ D+ s4 `, S; S( f   Taylor Black$ a& q/ ?$ R/ v/ H, T( ~
   Don Stephenson
- {# Q, o  z6 W3 ]" C% t
1 c8 \* I" i1 \2 D9 ]$ n3 J
' r. H6 l4 v4 w0 J◎标 签 甜茶 | 伍迪·艾伦 | 爱情 | 美国 | 伍迪艾伦 | WoodyAllen | 文艺 | 电影! r; y. o; d( ?. q: H
' T. }- d5 K; p- H6 I3 f% X
◎简 介
, G' w) x2 l2 R$ I
% S9 h$ U# B2 W( b: ?$ s2 S% _: v5 ^4 w 情迷巴塞隆拿、巴黎、罗马过后,活地亚伦始终最锺情老家纽约,一沾雨露回春。年轻情侣来到曼克顿度周末,可惜声色时光遇上滂沱大雨天,刚萌芽的爱情被洒得七零八落。女方得见偶像导演,更与父辈男星陷入三角恋爱;男方为好友执导的黑色电影习作担任男主角,半真半假与女星来个法式湿吻意乱情迷。知识分子的知性浪漫蜕变为嫩男少艾的躁动神经质,念念不忘续为曼克顿献上不老的情书。$ m$ o7 V. F: k4 K
$ O7 k: {' i% f4 Z0 Y
◎获奖情况
  Q7 ^( V& h6 E3 \- N: }9 a! l( V) @$ u" ~  j6 U! C* }" A
 第5届豆瓣电影年度榜单(2018)& D1 D" [, N8 ?2 d# f
 最值得期待的外语电影(提名)
5 u+ A$ }! z- S/ {4 d9 P7 D2 ~Video1 N2 d# e7 Q% k& B
ID : 1; O# ^" O) Z! l8 U+ i# z/ ^* r& C
Format : AVC
6 X' E1 m: e; P! W+ RFormat/Info : Advanced Video Codec
, J3 x6 ]- l; ]9 ^) t7 zFormat profile : High@L4.1
1 G" ]  p. d4 vFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
* ?9 J5 T7 e: d5 `5 U. A) n. ZFormat settings, CABAC : Yes/ e0 Z# L) l8 b
Format settings, Reference frames : 4 frames1 j, ]8 C" b- H- ?0 v
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
2 x7 i  K" h2 H) `& QDuration : 1 h 32 min- U/ w" u  e# j: M# E
Bit rate : 10.3 Mb/s
: `( K% O- T- RWidth : 1 920 pixels5 W- s- H% q; N# t# L/ Y
Height : 960 pixels# |3 n* {) C' e. ^+ L
Display aspect ratio : 2.000
5 j( H9 g: L" R- i( k' ?& `2 UFrame rate mode : Constant
4 x4 _% H, _: H; C  r" E$ rFrame rate : 23.976 (24000/1001) FPS+ Z# F3 m6 `  S" q2 t- O
Color space : YUV/ z5 `) k  u. L& ]8 o2 B
Chroma subsampling : 4:2:0
( i5 |; e, G. Y: x, R8 PBit depth : 8 bits
% R3 n. Q# v# a( cScan type : Progressive/ Y  z! B' J3 [$ z) Y5 B4 z
Bits/(Pixel*Frame) : 0.234( }2 S- Z6 \* x4 ]9 A/ W
Stream size : 6.68 GiB (87%)
' {9 J& p; p7 y! b# }  bWriting library : x264 core 158 r2988 7817004& y$ V) Z. H2 W/ ~! X) @
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=30 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=10347 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.70
9 o6 `. G/ X$ j- Y$ B' dDefault : Yes
6 V: p! e; V' E( \Forced : No
& I. E; Y- N5 L: X# [3 |
& I' d) {6 d! O3 B" Q( |Audio" K- V# M3 W$ w: l9 Z* F2 L3 Z
ID : 2
0 [( X- B. p  F" m8 pFormat : DTS
5 k$ z  w0 q) z8 Q" HFormat/Info : Digital Theater Systems) n. K7 C; ?0 u$ A
Codec ID : A_DTS
- ]' }1 @/ `" BDuration : 1 h 32 min
; [$ ~6 m: ^6 N4 d0 a" u3 vBit rate mode : Constant" ^' u8 ^: i7 q1 c& @
Bit rate : 1 509 kb/s  J0 ]/ z& H1 h1 }5 l4 i, X
Channel(s) : 6 channels
9 G2 B" O, p9 B) O- E7 ?Channel layout : C L R Ls Rs LFE! z7 W5 L# k7 p. a4 }
Sampling rate : 48.0 kHz; `! N# y7 P7 _& |. H2 v/ ~' v  j
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF), G) o( W+ m7 k7 ^4 i8 K' _, v+ e
Bit depth : 16 bits
! b. O9 ?, G; ~, o+ KCompression mode : Lossy
) [: W( v! f- k8 H) k/ @  J( JStream size : 997 MiB (13%)' l# Y& W( }2 b
Title : English DTS 1509 kbps
; a" q$ ~8 X% [, C7 t) mLanguage : English: k  K+ ]8 h3 y  \+ ]* a
Default : Yes
5 h# t) h5 Z$ W' v9 ]4 W, lForced : No. w& y# |: \. S" Q) [

$ a! Y( H/ Y5 M. p+ j$ mMenu* J/ Y* ?: t$ @/ N8 j
00:00:00.000 : :
6 a6 j1 `1 q! x2 m  {' ^& x$ J00:04:58.506 : :
9 }$ c9 z: k( c/ p0 S00:07:39.375 : :
3 c8 ^" a( v$ L3 t$ q8 I" j: h00:12:23.159 : :
( z; y4 S& w8 l; y% q1 `00:16:57.016 : :6 O# Q% ~3 `! U% Z3 {
00:21:41.383 : :' `& }7 B1 m+ H+ J
00:27:55.799 : :4 ]5 b* H% Y5 D# g/ k- f& q# j
00:32:11.721 : :/ F/ B* }1 e+ ^- X: i6 s( I% a* ?
00:37:20.988 : :
6 Z. B, d4 X. i1 R( F00:42:44.853 : :  M% R& w  W  T4 L0 S) [7 L$ ^: ]% N
00:45:11.542 : :
) L& ?6 _' \" f4 j4 S! X% I00:49:59.871 : :
' d# u. {/ G' |* `. G" E+ G00:54:46.449 : :
9 X2 Z( d  M- [" G  n01:00:30.084 : :8 L) U/ W/ {( v4 H8 v
01:04:27.488 : :
% B4 Z* M8 \& [: ^/ R9 z01:09:32.626 : :
, H* V- _7 f' A' ^& a. O7 n9 ?' h01:12:15.914 : :% b; ^9 y* }/ r" M/ J* _6 Y
01:16:35.215 : :, ]$ W9 `6 T, v* K8 X
01:21:22.836 : :( A4 m8 `; G% }
01:27:13.269 : :
紐約的一個雨天. MKV.torrent (39.02 KB, 下載次數: 2)

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部