WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:58 回復:0 發表於 2019-12-11 11:29:10
本主題由 212love 於 2019-12-13 11:34 解除高亮
累計簽到︰1996 天
連續簽到︰2 天
發表於 2019-12-11 11:29:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

紐約的一個雨天 A.Rainy.Day.in.New.York, 2019.[MKV / 7.65G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 愛情 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg
( P! l! q# I; G
  y: s! J$ }* S$ D$ l! Q7 P# R5 g0 [0 X, Q◎译 名 纽约的一个雨天 / 一个雨天,在纽约 / 情迷纽约下雨天(港) / 纽约有雨
8 i' I, I) O* w" k' w◎片 名 A Rainy Day in New York
# E2 N/ m/ B  t+ B4 g◎年 代 20191 g7 E9 s% w, H! h
◎产 地 美国) H0 X$ A' |# s; j9 d( n2 X7 Z6 W
◎类 别 喜剧 / 爱情
. J% v! ?& ?9 ^* z& i◎语 言 英语
# u2 T. o: M% X  l0 ^7 |◎上映日期 2019-07-26(波兰)- _* N3 j( e, v, D% T
◎IMDb评分 6.9/10 from 6639 users
( F/ v1 V( o8 }" ]6 B/ l  q% t◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7139936
4 [: G% a, T+ p% Q1 t9 R◎豆瓣评分 7.6/10 from 1400 users7 F0 d+ X" X: |- y# g. o/ E* Q
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27089612/8 P& g; u, [9 p
◎片 长 92分钟
. J1 d& t' g# _8 ~& p◎导 演 伍迪·艾伦 Woody Allen# r, p0 T$ n3 R! ]* H' ]1 l1 ?
◎编 剧 伍迪·艾伦 Woody Allen, l1 C4 ^, |8 ^- Y9 L" H
◎主 演 蒂莫西·柴勒梅德 Timothée Chalamet6 [  G  k& B1 S3 g9 D. y1 T
   艾丽·范宁 Elle Fanning5 e6 b; m# C( }- f% O. O( a9 V
   赛琳娜·戈麦斯 Selena Gomez
3 L& v6 d1 i( y   裘德·洛 Jude Law
* f/ V9 _' X4 `1 a! k   迭戈·卢纳 Diego Luna0 g$ v6 K+ ^# s& L4 ]+ {, U
   列维·施瑞博尔 Liev Schreiber
- ], ~& e- P2 V3 \   苏琪·沃特豪斯 Suki Waterhouse
; _) ~: J5 c6 @5 W# ^% z   凯莉·罗尔巴赫 Kelly Rohrbach2 i% J1 @  l4 S7 n/ D
   丽贝卡·豪尔 Rebecca Hall* h' A) k& H2 @, r6 {8 O* E
   安娜莱吉·阿什福特 Annaleigh Ashford9 g; h& R8 ]/ ~" P/ h5 N
   切莉·琼斯 Cherry Jones
  o. D# Q/ B' F   葛瑞芬·纽曼 Griffin Newman: b2 E" e0 \8 w: J
   凯瑟琳·利·斯科特 Kathryn Leigh Scott  v8 F( W3 o  G1 \9 `9 l5 @2 T4 s
   娜塔莎·罗曼诺娃 Natasha Romanova4 S# e, M6 ?8 V* C
   维尔·罗杰斯 Will Rogers
6 H' @( j; i% o6 z! D6 }   雅各布·伯杰 Jacob Berger
* \+ z; t$ y) x8 |9 a   克里斯·班克斯 Chris Banks$ d# T: M& M" T2 x) R7 r8 Q
   艾恩斯利·丹恩 Aynsleigh Dann
/ Z: ^) T9 K  E7 H5 F2 H& {6 i   马科·查卡 Marko Caka5 {0 K: W6 b1 e5 {7 M+ ^. [
   达里尔·鲁本·霍尔 Darryl Reuben Hall
, ^, V/ I5 F* R+ M& }; W; j   Taylor Black
. k; C6 t9 F1 O6 y( B. j& _% e5 T9 r   Don Stephenson$ S+ c# B; V2 ^9 A
% s  ^! }9 i8 b4 Y  \! B! f

3 I! m3 O# I2 \3 `0 a◎标 签 甜茶 | 伍迪·艾伦 | 爱情 | 美国 | 伍迪艾伦 | WoodyAllen | 文艺 | 电影
& \* ]2 n) ~9 c! U8 U
9 J- ^9 J5 B' p( Z+ b' R/ p◎简 介7 L/ I+ G0 S4 U/ O4 }: T, [

4 v3 r, C- h; p" q3 {) h* [5 N 情迷巴塞隆拿、巴黎、罗马过后,活地亚伦始终最锺情老家纽约,一沾雨露回春。年轻情侣来到曼克顿度周末,可惜声色时光遇上滂沱大雨天,刚萌芽的爱情被洒得七零八落。女方得见偶像导演,更与父辈男星陷入三角恋爱;男方为好友执导的黑色电影习作担任男主角,半真半假与女星来个法式湿吻意乱情迷。知识分子的知性浪漫蜕变为嫩男少艾的躁动神经质,念念不忘续为曼克顿献上不老的情书。
2 e5 }4 F& H/ s( }  @: V0 a
( B6 O5 r! i; h- q3 w◎获奖情况, ^; x( y0 Y) R, w2 O7 G7 [0 A7 l
2 K* ?( ?( z, W
 第5届豆瓣电影年度榜单(2018)/ N& }  |3 k+ i7 i
 最值得期待的外语电影(提名)2 k9 {9 ^4 v6 a3 T
Video$ w7 G; f( |& O' `
ID : 15 G+ Z! a& Y) [* p2 P
Format : AVC5 e+ y+ k: q5 c7 q6 m
Format/Info : Advanced Video Codec
7 u4 h3 ?0 \, o  Q$ e: C* RFormat profile : High@L4.1
/ ]# y& x6 m6 S1 [8 K3 |Format settings : CABAC / 4 Ref Frames- P: d& L- _" q
Format settings, CABAC : Yes
: x8 z" e' H4 XFormat settings, Reference frames : 4 frames
/ ?# K( W. ]/ q' ECodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
+ v4 M" Q( K+ }7 e  S/ BDuration : 1 h 32 min
' Q7 r9 q$ ^0 H" |9 VBit rate : 10.3 Mb/s
$ j; ?% f1 v3 a5 rWidth : 1 920 pixels. }) i: j( o6 e# x
Height : 960 pixels
2 e$ e- A1 Y& `" T' o; qDisplay aspect ratio : 2.000
9 ~  u! z& R- `8 rFrame rate mode : Constant
: ^* K, m- g, B$ w% s9 ?Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS" [: l* v  }" G
Color space : YUV, l0 [: u$ y1 J
Chroma subsampling : 4:2:0" k2 b! g  l3 `% W
Bit depth : 8 bits
" T/ C# d% ?7 G6 H! iScan type : Progressive, q% G0 q& P5 y+ v2 F, {, n* ~
Bits/(Pixel*Frame) : 0.2345 l" z1 |1 A. m; M1 I  s9 I
Stream size : 6.68 GiB (87%)
0 R. E! Q8 i; z! d0 SWriting library : x264 core 158 r2988 7817004. r: z% Q; }3 y+ J
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=30 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=10347 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.707 s, x, }% _% @3 r3 X
Default : Yes5 I# X. E( Z0 c5 J6 W( }
Forced : No
% a. {) Q( I6 [3 N% b$ ?7 _0 ]: @7 F1 k: d+ ?0 ^3 t
Audio+ }5 x5 b# V* C3 q0 @  w. w
ID : 2' p. ]1 Q' j$ v8 [( s; T4 u
Format : DTS) \1 d  t1 o8 b, f% S  G. r1 U
Format/Info : Digital Theater Systems! S) A  r; d( y! j2 e$ I6 f# ?
Codec ID : A_DTS3 _; `# A& {2 J0 ?9 M1 v
Duration : 1 h 32 min
% j5 C9 p0 X- y- `3 Z" L6 i) GBit rate mode : Constant
' U6 h% I' D4 ~% p; R6 WBit rate : 1 509 kb/s/ B+ V2 l! v' m# Z" H
Channel(s) : 6 channels
2 U, ?( W, S1 {# k! |Channel layout : C L R Ls Rs LFE/ \9 r+ N5 {$ t* e5 p
Sampling rate : 48.0 kHz
+ A2 O& s  |0 q; T! C0 a& Q; WFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
1 K* ]' ]9 R9 Q1 x: ~! h7 ^" iBit depth : 16 bits
( u" \2 K( x1 c& ^9 dCompression mode : Lossy
$ K# D. R  T! f' a6 L  n4 zStream size : 997 MiB (13%)% E9 [+ w; k! l) [4 x* h) `
Title : English DTS 1509 kbps
' R1 \7 j+ k- U2 w+ q, h% LLanguage : English
( S2 Z9 c/ N+ N* T4 BDefault : Yes
) T7 o- \- _- g  H( a3 m$ f  {6 ^Forced : No
" @% v' k& U& L/ z# Y( v) G: |( z6 W; K6 [) J
Menu) o7 a7 A; X6 W8 L  v
00:00:00.000 : :# D. {7 q; W; K7 [" ^) r) T; y' s
00:04:58.506 : :/ F# b. S1 J/ ]0 B- l
00:07:39.375 : :0 D9 J! x" `) C: t. W  b
00:12:23.159 : :# h4 j- J0 @6 o9 _% `; {# V( V
00:16:57.016 : :
6 b" d/ J# i. Y/ f1 H; N2 F00:21:41.383 : :
, P* x5 r  A5 l7 N' D8 f00:27:55.799 : :
2 V6 s1 C: G" a, q00:32:11.721 : :5 D5 I/ N2 d3 U7 S- \
00:37:20.988 : :
$ f1 O+ I: j: P: t/ @/ Q1 u5 q00:42:44.853 : :2 U' H& Z6 n" p' H& s4 w: ^+ s
00:45:11.542 : :
' K' Y6 i. @/ v* Y00:49:59.871 : :
1 ~, O: N$ N) k# W" ~# l00:54:46.449 : :2 p$ v! A3 f! b7 |" p
01:00:30.084 : :
5 {! d8 T! I! _( J2 i  d) s+ x01:04:27.488 : :
0 Y, F$ C$ h6 d0 A+ L& s7 W8 J01:09:32.626 : :( v. D. Q2 I8 A, n/ }
01:12:15.914 : :2 i# F% r+ d% b* Q5 O  l: R+ F) b
01:16:35.215 : :
8 }" C  q6 t: d01:21:22.836 : :
  n( ^- [* l& @" L- y$ C# E1 D01:27:13.269 : :
紐約的一個雨天. MKV.torrent (39.02 KB, 下載次數: 3)

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部