WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:236 回復:2 發表於 2020-5-25 21:15:16
本主題由 212love 於 2020-5-25 11:30 解除高亮
累計簽到︰1999 天
連續簽到︰2 天
發表於 2020-5-23 08:46:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

俄羅斯套娃 Russian.Doll., [MKV / 4.85G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 驚悚 同性 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2016
資源: BT资源
7486fa033c171.png
/ t3 f6 Y3 h8 I; [1 `7 D4 K; y◎译 名 俄罗斯套娃+ k3 a: m! @$ W% S( Y1 Q" o" w! e# ^
◎片 名 Russian Doll
7 H4 e. w2 q# ?7 }: {' j, u◎年 代 20160 s1 l- |7 e* k! C
◎产 地 美国
3 S2 i" l4 R8 I$ Z0 |) U◎类 别 剧情 / 惊悚 / 同性9 `1 i" g0 y! z
◎语 言 英语; Q: `3 u# T' X$ {* E3 V# K
◎IMDb评分 4.8/10 from 36 users; T9 e6 {& z4 d" q$ T8 F
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt5138866+ H  J; V/ L+ o
◎豆瓣评分 4.2/10 from 112 users8 X/ j( _$ H  A
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30245293/
* r% T# u2 c/ l5 W" t( @% f◎片 长 82分钟
; G5 N. h" J4 y6 r& `◎导 演 Ed Gaffney
5 I8 A9 @  m! d4 F% z% o! f◎编 剧 Ed Gaffney
7 V! ]  t. A; ?/ K; {1 q◎主 演 Kristine Sutherland
4 L" @3 J$ r$ D6 e( C: \# _  _   Marem Hassler; d/ {) ]9 k! I, [8 g
   Aly Trasher# E3 }+ n# e# Y% ?1 s- Y2 V

: @5 F# G! ?: b% v  r6 ^
2 x4 ], B0 w# Y/ R◎标 签 美国 | LGBT | 2016 | les | 同性 | 美国电影 | 电影 | 爱情8 n' X$ F+ i3 Y# H$ ^

( j- _* ^' p( f) _, _! q' G9 P◎简 介
1 x6 C* h( L, Q$ O; M: @/ I
$ d( H9 G7 ^* t) Q$ Y3 } 身处于命运十字路口的人哪
/ B6 }; o' I+ W3 M5 B; r! u& U 如同俄罗斯套娃一般一层套一层却始终无法直视内心的真实  {+ k* u3 L- y7 G
 由一本名为《俄罗斯套娃》剧本引发的失踪案,牵扯出一桩25年前的迷离案件。$ T) C! O* Y, i* T- j
 女警官Ames因2年前妻子的离世,始终沉湎于过去,无法向前看。在通过女教师Faith的帮助下,' y+ Z7 _7 @6 r. p2 q0 b
 对于案件有了巨大的突破,同时也情不自禁得被她所吸引。' n0 K) a/ D/ M2 \9 H/ F; T
 当揭开整个案件的真相,才知或许我们每个人都是“俄罗斯套娃”。
' }/ Q+ v) ^' d5 I0 ? 女警官x女教师的Cp,结局He请放心食用~
. K* ?1 C. `8 }4 e3 `# n 微博@亿万同人字幕组
. c, {  O, C+ j' I 微博@橘里橘气字幕组
7 A" W# R7 X, `Video
5 X4 a( O9 N7 h8 N3 f! u4 C2 oID : 1
4 d7 `3 o8 W3 _- _6 k* P5 B; c6 NFormat : AVC/ e& F6 S7 I- _& D# w) b$ A
Format/Info : Advanced Video Codec' \& M: E0 Q3 q9 @3 H6 Q
Format profile : High@L4
7 E$ x4 F# j1 e0 O0 h# p3 F$ PFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
; e8 _) s9 V+ z7 W3 {  v* K6 }3 nFormat settings, CABAC : Yes- m) u% [, b4 a, z  Y4 D: z4 z# A
Format settings, Reference frames : 4 frames
  q6 t# l9 J* Y7 ]Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC+ ~* F% _+ B0 @* V( q% e" l) N
Duration : 1 h 23 min+ ~8 q9 m! m6 Q+ k
Bit rate : 8 129 kb/s
; }# F0 U, p5 i) O; }Width : 1 920 pixels9 W& B# F6 m6 C/ ]& O7 k% Q  K" h$ x
Height : 816 pixels
' v7 c! f1 P+ X: kDisplay aspect ratio : 2.35:1' z3 p" i" c: ^4 {
Frame rate mode : Constant
$ v$ h* g% Q( F* j$ }9 S  N+ AFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
# y6 M# i" Q$ x& BColor space : YUV5 `) l/ A* `/ k9 E+ w
Chroma subsampling : 4:2:0
3 B  P8 b5 n5 v0 \" ~+ W# |' yBit depth : 8 bits, r+ s9 u- U2 Z+ B1 t# A) L. R/ q
Scan type : Progressive  x, ^, N) p+ L$ X* o( G5 k" H) e
Bits/(Pixel*Frame) : 0.216
- w6 ^1 l5 C( E/ Q0 bStream size : 4.72 GiB (97%)
: I9 i$ L" D) v4 ALanguage : English  k7 S5 R' d  D9 ~
Default : Yes' W, B: ~0 G8 c+ D
Forced : No
* G2 N! y' B1 zColor range : Limited
) w) \; Z) ~, pColor primaries : BT.709
: ~( T# t3 g( I0 E0 e' K' g4 p0 dTransfer characteristics : BT.709
1 p; X% ^  J- X9 I1 ~* JMatrix coefficients : BT.709
+ v( v- o1 b* `- u  [% v5 W- p2 S2 {" Q. P' ~, [+ v9 e) a
Audio0 I  \3 l. E: y+ V) j+ ^$ i
ID : 2
, D2 }4 T/ }- r. e5 d  v, |Format : E-AC-3
- `+ Y9 X4 N: x3 q; T2 [# k5 HFormat/Info : Enhanced AC-3
  G' `* {1 w  g  T" j) cCommercial name : Dolby Digital Plus
- _& Q* H  `8 U) L/ KCodec ID : A_EAC3$ l0 e2 E% e4 D: E4 ^0 v( g% p' E
Duration : 1 h 23 min) E& j  _& C+ b7 w
Bit rate mode : Constant0 k# m7 s/ c9 B- a! c9 O5 x
Bit rate : 224 kb/s
2 V; F# q6 T; l6 f7 a# ?) KChannel(s) : 2 channels
: y& K: p4 X) V2 k% g6 o8 a1 tChannel layout : L R
7 k2 ^+ X: C2 P" t* DSampling rate : 48.0 kHz) x# j% P; P& b
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)0 N" z: R& z% a
Compression mode : Lossy
+ D/ i) Q0 X, B* p5 I  Y- S& GStream size : 133 MiB (3%)
7 i; T% U3 z7 i7 ]8 uLanguage : English
$ b3 o7 [! v/ G+ \; H2 O; hService kind : Complete Main% U+ ~/ j2 B; C7 R
Default : Yes% F+ @7 B6 I1 H
Forced : No6 }+ U8 y! R8 \9 B6 S" X- `) J6 k

- b* z- V; _7 j( U5 O; ?Text
5 I+ J) [/ D; p3 f- ^ID : 3
" X" t' I5 @4 B3 eFormat : UTF-8
( A, t1 C- T# b, h+ S$ G( ~Codec ID : S_TEXT/UTF8+ _9 G3 z" B% |! O) `' l
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 @( ^: L4 O6 c8 s5 V: J* W
Duration : 1 h 21 min9 c- K( x* w: F- H. I& Q
Bit rate : 60 b/s- R/ c/ p* f, M2 `, S1 K7 r1 r
Count of elements : 1192, G0 }* e" f* c( B( s) |& F. c- K
Stream size : 36.3 KiB (0%)
7 \2 c- w  g5 |Title : SDH* Z3 B4 G+ U/ m1 {! d- {0 O1 }& y  B& i
Language : English
; U' X" d8 t5 F2 G5 Q5 I4 zDefault : No
% `0 ?2 Q& {' yForced : No
, a  j0 o" R1 ^" A- i

7 ?( _: x7 s! p+ V
- q/ v8 ]) T1 D4 H5 A1 H2 r

俄羅斯套娃. MKV.torrent

49.08 KB, 下載次數: 53

累計簽到︰311 天
連續簽到︰6 天
發表於 2020-5-24 06:33:15 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到︰2 天
連續簽到︰2 天
發表於 2020-5-25 21:15:16 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部