WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:129 回復:2 發表於 7 天前
本主題由 212love 於 3 天前 刪除回復
累計簽到:2124 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-2-22 13:08:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

打噴嚏 A.Choo., 2020.[MKV / 8.80G] [1080p] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 愛情 科幻 
地區: 中港台 
語言: 國語 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.png . T% q  E9 f# Z6 x
! `9 K: _: A/ I/ U! n* S" _( q8 }- @
◎译 名 不倒侠/A Choo/我的情敌是超人
0 m- q. n! S* U, `' o5 K3 _/ d7 K◎片 名 打噴嚏
/ h) M( n( |/ X' s% |8 z◎年 代 2020
; r! X$ b% o; c- j  N6 l6 ~+ @$ U# i/ h◎产 地 中国台湾% R' l5 Z3 M3 A5 i9 e2 v& T% k. Q7 p
◎类 别 爱情 / 科幻: p% |/ a2 e8 m+ \
◎语 言 汉语普通话0 X- h" X7 W, {9 ?+ w$ {- s! ~
◎上映日期 2020-07-05(台北电影节) / 2020-07-15(中国台湾)
  M) F1 ?! @2 A4 s( O◎IMDb评分 5.4/10 from 175 users
# \1 ]( h6 g# F4 ]0 B' s9 A# C◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt12689526/- E1 Z$ L9 v2 ]- G9 U3 o5 ~( k
◎豆瓣评分 /10 from 0 users
3 ^/ I8 z8 m6 r$ _: V9 k◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/24875519/
7 A% [- r& e- Q( E: U◎片 长 101分钟0 _5 K4 p" m7 ?* Z! {& W# |& y8 Z
◎导 演 柯孟融 Kevin Ko / 戚家基 Peter Tsi( H3 n3 i5 j/ i
◎编 剧 九把刀 Giddens Ko / 柯孟融 Kevin Ko / 戚家基 Peter Tsi / 柴智屏 Angie Chai / 杨碧凤 Pi-Feng Yang / 林真豪 Jin-How Lin
$ v) o0 U) u# w8 q; Y◎主 演 柯震东 Kai Ko
: I1 t- L& W1 ^. `7 O* Z7 q6 U" P) }   林依晨 Ariel Lin
" l5 E1 m/ ~: c6 F, P. S   张晓龙 Xiaolong Zhang( ~, e6 i! H" b+ J
   王大陆 Talu Wang/ Q; M) X7 D9 V5 a( m
   吴建豪 Vanness Wu1 N5 C; E5 `# i$ y' V7 e) f$ w" w
   古天乐 Louis Koo
& u4 B/ K, f2 `  q* s. i   苏品杰 Jay Su5 o6 Y- m9 H0 P* g
   叶熙祺 Xiqi Ye8 c9 Z0 N  {# |. d. @. L! Y
   徐子珊 Kate Tsui9 f! S  f  q! V  z/ h. a
   周亭羽 Tiffany Chou( |% p' y1 S# k4 n0 g
   姚坤君 Gwen Yao
3 G& C$ v/ s% v$ z% i7 D, q4 ]. y   禾浩辰 Bruce Hung  N. I+ d" `/ o
   张艺 Yi Zhang! c- h: R- r; U9 b9 k/ i3 y
   戴春荣 Chunrong Dai
! }) X# o. V; r( I) u  ^1 `  a9 L7 f   梁杰理 Patricio Antonio Liang' Y' y8 V: v1 g
   徐乃麟 Nai-Lin Hsu
) L# `& H6 \( [# S" i
0 c  ^& b: P; B  X) {, K0 g  s◎标 签 柯震东 | 九把刀 | 林依晨 | 台湾 | 台湾电影 | 爱情 | 等了好多年 | 电影) g7 \  y8 J2 ?3 T& _  n% n

% A; e% [& ~4 b: g; `5 c◎简 介
. k: U! S1 e4 ]; A# ~; s% _
: e( V0 a- F, r& I* _! C$ N9 T6 K 这是一个存在超级英雄的城市。
2 l0 j5 g) V" |$ f5 j3 @/ x2 R 9 H) ?, R9 j  c6 n( K! O4 l  |
 在孤儿院,义智(柯震东 饰)遇见了心心姐姐(林依晨 饰)。只要义智想她,她就会打喷嚏。
9 e2 M# N# P, G: b! v, V7 C 
& u; [' O( t9 v" Q3 p9 S7 X 长大的义智,为了爱,他要变成最勇敢的男人!他意外成为拳击场上的“不倒侠”,意外出现超人情敌,音波侠(张晓龙 饰);当心心陷入危急,他终于明白自己存在的意义。他永远不能成为超级英雄,但他永远是心心姐姐的专属超人。
2 t$ x, h3 K: h; Y. NVideo$ |# m" w9 A2 a8 m$ r, y
ID : 1
. \' E4 M. C2 Y. T! O+ OFormat : AVC6 C) j7 F; a; R7 G+ |
Format/Info : Advanced Video Codec
) g* o+ ^. K- V. aFormat profile : [email protected]3 ]- _& `3 G' z' @: ?5 i
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
! C+ o; N$ H( S0 ~) C2 nFormat settings, CABAC : Yes% N$ z5 d0 ]3 R& ~& @
Format settings, Reference frames : 5 frames, a: D! }' J- J: |) ~
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
9 U# ]! I. G# RDuration : 1 h 41 min
, V; L! X, c% NBit rate : 11.8 Mb/s
1 E, s$ }! g2 |5 h# K; ^Width : 1 920 pixels
3 V2 K/ J2 z0 mHeight : 804 pixels
4 P# f! W0 O( E( P0 ~* uDisplay aspect ratio : 2.40:16 i, ]$ v# p- k8 K+ a. a
Frame rate mode : Constant0 q+ ]% {  t" `% L. n% E
Frame rate : 24.000 FPS. f. H# N6 c6 k$ q9 R
Color space : YUV& u: j1 R" v5 i" @! ?9 [" Z
Chroma subsampling : 4:2:0' ]" D& `9 N$ Z) S
Bit depth : 8 bits
3 m. N+ N, ~4 P/ GScan type : Progressive1 I& o, E& V0 Y' z0 u9 A8 r
Bits/(Pixel*Frame) : 0.318
4 e$ z8 R) Z6 {1 @" D7 L( aStream size : 8.32 GiB (95%)6 v. I* K6 M3 \! B
Writing library : x264 core 157 r2935 545de2f+ F6 n& n, W& k- {  ?
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.2 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.003 f8 `/ d8 L/ H* u0 J: e7 R/ G
Default : Yes
2 v4 Y' r, j4 @/ MForced : No# k' y4 P2 D# L3 V5 K
Color range : Limited
. t3 y0 v  k- L5 ?' ]" WColor primaries : BT.7098 I9 f8 i& U8 d# o3 z  _  L) `
Transfer characteristics : BT.7093 G# ]. B; x; q" P' J4 {  f7 X
Matrix coefficients : BT.709' D0 A! {+ l. @/ X

3 |$ I$ P& S+ C& c' }' DAudio
; V9 S* u& h! p; N1 iID : 2
5 S+ [( u; D0 o" Z, d: TFormat : AC-3
' G5 Y$ q. a% K5 oFormat/Info : Audio Coding 36 o9 |+ O7 B& e6 s- I! |8 `
Commercial name : Dolby Digital9 {2 a  H( S  E) }& c. i1 `
Codec ID : A_AC3
9 q+ j- U) [; m* n8 b4 g1 w. YDuration : 1 h 41 min. C6 I' g  E! Q" U
Bit rate mode : Constant
% m' _7 h- {0 mBit rate : 640 kb/s* R9 t8 V, Y6 O* B9 ~+ K
Channel(s) : 6 channels* }2 Z8 T, I# {
Channel layout : L R C LFE Ls Rs7 x; {8 I5 w' \7 A: L
Sampling rate : 48.0 kHz
) e9 `; s1 E; V8 mFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)  e/ R9 ~+ x7 w8 S
Compression mode : Lossy
* M9 b8 ~. b4 \& F' P" ZStream size : 464 MiB (5%)
; [# p. r+ o* v( M: D1 \! ELanguage : Chinese6 G# ^$ s; B6 k0 w1 }# p
Service kind : Complete Main
$ Y  ~; i' b# i; K3 PDefault : Yes
/ C4 o% y9 A+ ]: M' U( dForced : No
& Z  M2 \; |( |3 U
7 K1 A/ O7 Y5 j) ^Text #1
9 m; F' G9 j6 |, l) [8 nID : 3
: I3 c4 R- e6 h3 V0 D- ]Format : UTF-83 ~/ r/ [0 A4 H9 [/ X* B. Q
Codec ID : S_TEXT/UTF8! @6 y3 M/ K2 a! ~. l
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text) n- M! P( W4 r/ N! ]! Y$ y
Duration : 1 h 35 min
6 {) d8 I$ u$ s. n$ ]5 k) b0 f: ?! eBit rate : 40 b/s2 @& a( y- W. Z. A7 M& S
Count of elements : 13977 c- m9 K: u. P# u
Stream size : 28.2 KiB (0%)/ ?' h/ k/ N# \" `8 j* k
Title : SRT
% Z( ?0 w6 J2 S% Z' b/ T/ yLanguage : English" k4 C9 @0 @+ N( w- V
Default : Yes
: w1 N, M/ v, V9 B; w4 e7 aForced : No
5 F& u+ P& g( k7 X4 _' H8 U  k2 Z2 S5 t: _: B; k
Text #2- m# E# U1 ]8 p! s* {
ID : 47 e  x% C, J8 P& i  F8 H( `
Format : PGS/ I$ n! m9 ^& e3 b) c2 m3 u, j
Muxing mode : zlib
! T% K' v% Y8 `' lCodec ID : S_HDMV/PGS
, \2 O5 a; O2 jCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ D, Y7 F: S# ^0 ]- EDuration : 1 h 35 min. O& `( S. O3 x0 P2 U6 _
Bit rate : 35.2 kb/s
& O/ k/ _6 L: E. Z+ h3 OCount of elements : 2252
  B3 H5 F( c0 L# j$ NStream size : 23.9 MiB (0%)
! Y$ d: P4 k1 z8 c* ]) nLanguage : Chinese2 P9 }0 a' n! y4 v4 f$ E5 B
Default : No% }' I/ W3 E& @
Forced : No
9 A4 h4 G) \/ z. G
# ^' u. J% ]* @Text #3
8 [, p- ]* Q2 @2 M; q! rID : 5! t* p# R# X% M" d) g
Format : PGS0 a2 x+ K0 W' L7 Y* z# m
Muxing mode : zlib# ~2 c$ d+ w, O# a
Codec ID : S_HDMV/PGS/ }4 m- B& ]$ @/ O  @2 n8 ^
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 @' x4 A+ Y; f- A% A2 ADuration : 1 h 35 min
7 W2 e1 [) g1 B3 R9 ~Bit rate : 36.7 kb/s
9 {0 K( |+ m7 r/ w/ h% L- ~Count of elements : 2262
2 [# `3 F" \2 {0 a: u( L( }: O2 OStream size : 24.9 MiB (0%)
2 s5 L7 |4 U9 e. J4 dLanguage : English
$ m5 B1 K& z9 S3 N1 MDefault : No! x+ e' a* U( d: h( w1 y6 g
Forced : No
2 r7 P1 x3 y( m( U0 a2 D: j( \2 j8 }: K$ }; U; T" v' ?
Menu  B0 R+ i& N; b
00:00:00.000 : en:Chapter 01$ a$ k1 d1 B: k- J0 O
00:07:35.958 : en:Chapter 02
% R0 H6 W' E$ r# ~2 ?" S5 }00:17:44.375 : en:Chapter 03
: q8 X7 i8 J9 A; R) Y00:28:25.833 : en:Chapter 04
. r# m- F/ N* D' W0 \, _00:35:47.875 : en:Chapter 059 V9 s- E$ d: ^# H
00:41:13.792 : en:Chapter 060 F! w3 r) ~1 t2 l: e# p( b1 f; _
00:51:36.708 : en:Chapter 07
2 ~1 m% }% E1 u+ y- e4 O00:59:51.083 : en:Chapter 080 w8 x' d) o$ q1 g) [
01:08:53.292 : en:Chapter 09! J5 x1 t. j8 T# U+ k8 }. r
01:18:14.917 : en:Chapter 10# f- G, j0 ~6 H; d0 L# R, O
01:24:57.667 : en:Chapter 11
* n) @; ?5 u1 [& G2 ?/ r01:33:36.583 : en:Chapter 12
3 H# z; v2 |+ ]7 W/ \* }2 g8 |
; H0 z- a5 ?3 Y( W+ }1 h1 w

4 I$ k% L6 X! `/ i- p9 ^/ @

打噴嚏. MKV.torrent

44.5 KB, 下載次數: 15

本帖點贊的會員︰

累計簽到:990 天
連續簽到:88 天
發表於 2021-2-23 06:57:41 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
不錯好片,謝謝版主的分享

尚未簽到

發表於 7 天前 | 顯示全部樓層
████萝莉资源网【http://zzz82.xyz】████' ]6 ^3 W% \: c; E/ k; a

5 s6 t; u7 F* y2 g1 X& k8 V! _
# f# P1 G9 O1 A$ {8 Y) d  N
3 }: Q) }; ~  s: ]████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
9 G: O0 C9 r* y6 }0 C2 ~) d9 f
1 M4 e1 N- q. J( i6 E8 J

. V- D7 O8 }& n
0 {6 ^6 ]; L6 z0 y████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
) I# j+ t2 x" B6 V$ R: n
+ Q1 @1 p% S0 g, M" M
; ^% T3 s0 X! g6 Z9 Y, E6 i* C: y. ^
7 b% u. o* V/ u: y- u3 a+ |, T████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████# Z7 S* R8 A* n( R

4 R" o7 d& A, t
0 m- H! n9 F0 f* M# a* d9 X( r* R# z" d# u$ ~/ R+ E/ C: r% q
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████/ [! G2 v5 \, J& ]4 |
# y$ n; l* k% {
2 O" z) k9 v( t6 H4 S7 z5 e
5 v, o! e- L; K- A% D  r: O" M+ C( A
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████" w' W# ^# O' S
7 F5 _! O# {2 w3 u- B9 d+ T& ~& ^

4 L" @9 r1 I+ B* ^7 F  ?

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部