WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:100 回復:2 發表於 2021-4-8 09:44:11
本主題由 212love 於 7 天前 解除高亮
累計簽到:2126 天
連續簽到:2 天
發表於 2021-4-7 13:11:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

嚇我一跳/吓我 Scare.Me., 2020 [MKV / 11.48G] 中文字幕 [BluRay.1080p] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 
地區: 美國 
語言: 中文字幕 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg / s' W% t7 Y" W' w

, y0 a( O' f6 x/ Q$ ]! i* ^◎译 名 吓我一跳/吓我# u& q: r% k6 \! m1 F" A: a6 ?
◎片 名 Scare Me( _# @1 L1 f; Q; `) |
◎年 代 2020
4 V2 J# c8 H+ u◎产 地 美国7 O( q% T7 O) P- y8 W. y
◎类 别 恐怖8 v$ O, i7 P9 e1 e
◎语 言 英语6 V* S* w& w/ G! `, {$ g
◎上映日期 2020-01-24(圣丹斯电影节) / 2020-10-01(美国)
" V' W5 a& p  @1 J/ n9 z# e! u◎IMDb评分  3.9/10 from 174 users
% C; N: H0 ?4 @" [1 S◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10126434
6 ]& R; _. Y) b$ v6 p( n◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
1 @  D3 m9 |* k4 w5 X; X5 v% G◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34907397/0 }$ ^1 I& f; a) O0 Q  ]# `0 F
◎片 长 104分钟+ U0 A: c1 F# K3 [& o5 b( `# w
◎导 演 乔什·鲁本 Josh Ruben
) L: j; o. |' H* a4 u) o6 U◎编 剧 乔什·鲁本 Josh Ruben* R1 r1 Z% E0 |+ i3 |
◎主 演 阿雅·卡什 Aya Cash
" f. n* T3 v0 ?, l3 A% j# D     克里斯·里德 Chris Redd
. t0 X  r5 c$ K     乔什·鲁本 Josh Ruben
* Q/ ]" s$ G$ \! r1 r9 A, U
. `( ^# Y( V& _+ o5 g- I( Z) [5 o) |5 `/ ?7 \
◎标 签 恐怖 | Shudder | 美国电影 | 美国 | 惊悚 | Aya_cash6 e, \1 d9 c& u- H* d, Y

- r& L  p  P3 x4 r. D$ C7 c◎简 介  
/ R  ^2 j4 K. z' ~, v% G2 x1 x5 x5 r$ H+ y
 在停电期间,两个陌生人讲恐怖的故事。弗雷德(Fred)和范妮(Fanny)对故事的投入越多,他们在Catskills小屋中的故事就越生动。当弗雷德面对他的终极恐惧时,现实的恐惧就显现了。( w9 K% H! R2 z, q( A: E5 V( I! ]
/ Q% n! ~7 Z) D  F

- i. N" e0 B7 r! M+ p
3 R4 p. R, @2 ]" z0 j5 X  bScare.Me.2020.BluRay.1080p.DTS-HDMA5.1.x264-BBQDDQ' Z- G) [1 \5 s/ `8 U1 S
4 P& j( {) l( D. f
RELEASE DATE....: 03/01/2021
) G- n+ d7 d" s# Z' `6 W  S3 p0 [THEATRE DATE....: 2020
6 R. a1 U3 d% t+ BiMDB URL........: http://www.imdb.com/title/tt10126434/8 b& w3 Z1 n2 n" j
iMDB RATiNG.....: 5.8/10   2,382 votes; G% \* N- m/ u8 c
GENRE...........: Comedy, Horror
  X) _! ?( R  Z0 v# q2 h: oSOURCE .........: Scare.Me.2020.BluRay.1080p.AVC.DTS-HD.MA5.1-BBQDDQ0 z9 G( Y* D2 |) a/ Y' j, B
ViDEO BiTRATE...: x264 L4.1 High @ 12.2 Mbps: b. _- j4 H/ T8 m
FRAME RATE......: 23.976 fps1 V1 f5 C4 _- Z( v& m! g% b
AUDiO...........: English DTS-HDMA5.1 @ 3572 Kbps / 1509 Kbps
1 J7 ^3 X* L9 _/ ~0 q; Z% G6 [RUNTiME.........: 01:43:41.014 (h:m:s)- U& E# O1 _# T) Z1 r) N$ b. |8 U) C0 D2 e
ASPECT RATiO....: 2.0000 k7 J: V  I2 t7 D
RESOLUTiON......: 1920 x 9600 C+ x( J, K; u+ i
SUBTiTLES.......: Chinese(CHS)|Chinese(CHT)|Chinese(CHS/ENG)|Chinese(CHT/ENG)|English(ENG)0 R8 z5 \0 d2 f) E, G$ L
Chapters........: 8
- \. W: G: N+ ~; EFilE SiZE.......: 11.48 G
: k/ U0 g. J* |9 x, d4 BENCODER.........: Anonymous @ BBQDDQ4 L" p9 T" g% p$ |

8 S- i& j3 g9 d$ h* @% f; U5 rx264 [info]: frame I:1011  Avg QP: 8.69  size:185779
$ @9 n& t7 t# g3 }: Px264 [info]: frame P:33394 Avg QP: 9.86  size:103916
" h$ M. O" B4 p5 vx264 [info]: frame B:114750 Avg QP:11.32  size: 50475

3 w+ T# O+ p) H* u) l  X3 z5 o4 P4 P! M5 n2 B

6 t, h5 _+ o1 M4 ~6 x  O

嚇我一跳 MKV.torrent

58.36 KB, 下載次數: 6

本帖點贊的會員︰

尚未簽到

發表於 2021-4-8 01:18:11 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:1036 天
連續簽到:134 天
發表於 2021-4-8 09:44:11 | 顯示全部樓層
精彩娛樂好片 謝謝版主分享

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部