WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:520 回復:5 發表於 2021-6-13 20:39:22
本主題由 212love 於 2021-6-13 10:12 解除高亮
累計簽到:2129 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-10 10:49:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

正義的子彈 Bullets.of.Justice., 2019.[MKV / 10.03G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 科幻 恐怖 
地區: 其它 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.png & k) [7 B* v; B( G+ s7 @

9 @0 V) ~% Y+ @6 }0 j, I◎译 名 正义的子弹
" }8 S% c0 f, p+ R! L" t◎片 名 Bullets of Justice& O* d" d( \9 e' ]# o( p
◎年 代 2019
5 G- V+ C+ H2 n! f, n, n6 e: P◎产 地 哈萨克斯坦,保加利亚
1 _; Y) v% N6 r- Z5 b5 q/ e" W◎类 别 动作 / 科幻 / 恐怖6 j5 T$ W. n, q* f& O% e1 U$ D
◎语 言 英语
% |' b& S! l) B3 i! l◎上映日期 2019-08-23(英国) / 2020-10-15(美国网络)/ N9 T2 O3 H; l% Z: @" z
◎豆瓣评分 4.6/10 from 1708 users
" w5 o& D0 {1 n8 i# \◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26966754/4 B$ l: D9 }, t# c, a' E. {; W1 q0 [
◎片 长 79分钟
" T2 c1 s* X( w2 h5 b◎导 演 瓦列·米利夫 Valeri Milev
+ {9 _5 {) {+ B' V7 w7 e◎编 剧 瓦列·米利夫 Valeri Milev
. t# ~: m6 V3 Z) a  h◎主 演 丹尼·特雷霍 Danny Trejo
' F1 J  w3 x: ~2 t, e7 v6 l4 o   雅娜·梅里诺娃 Yana Marinova
2 ]3 P7 s' _$ F7 `+ z2 i
$ c0 J8 V( x: f; J4 V3 u◎标 签 正义的子弹 | 恐怖 | 很想看 | 惊悚 | 超刺激 | 科幻 | 魔幻 | 66
" U9 s  Z5 T9 c  B+ G. u. z0 t6 R2 g! B% q" F4 P, d% ]
◎简 介 * @0 j5 k; u, I% {7 }
0 V4 J9 |0 g7 h7 u- \, z5 ?
 在第三次世界大战期间,美国政府发起了一个秘密的项目代号为“陆军培根”,以创造超级士兵近交人与猪。25年后,一种叫做“枪口”已经占据食物链的顶端,吃和人类饲养动物一样。罗布正义是一个前赏金猎人工作的最后一行人类抵抗-一组幸存者躲藏在核掩体深处地下。他的任务是找出枪口上台并消灭他们。
  g; Z1 ~6 I( H* W, oVideo, V9 J" R* u' |3 I% ]" T
ID : 1; w+ k. o! }0 ~8 ?* T+ b
Format : AVC
  r- P" ^2 r, Z1 u. ]! R# ]6 C6 G$ U4 wFormat/Info : Advanced Video Codec' Y% Q+ }) @# `  @. o
Format profile : [email protected]
' J# t! p" K2 T& U/ \Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
+ W, H/ K5 ?! ^) J$ u7 Z5 l3 dFormat settings, CABAC : Yes3 @2 }+ h+ x7 P7 j9 ?
Format settings, Reference frames : 5 frames
5 A( E4 v8 A$ Y+ kCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC+ _4 f/ V0 R. c; u' P
Duration : 1 h 19 min) J7 k6 B! @5 r2 N4 d3 c
Bit rate : 14.4 Mb/s
' B( B( l9 e; E# @Width : 1 920 pixels7 m# t3 V0 m9 B1 U2 V, E
Height : 808 pixels9 W7 H4 U. j, a% g2 x
Display aspect ratio : 2.40:1' \" I9 {- d* X$ P! F4 m
Frame rate mode : Constant
. ~$ O3 v3 f* x% B6 _( p+ RFrame rate : 24.000 FPS
/ H; D" B! W7 l' @( ^; ]Color space : YUV
$ g. c- V4 T. {Chroma subsampling : 4:2:0- A: \4 ]/ O7 o, D# u
Bit depth : 8 bits
2 e- c# |5 \9 K0 }6 @+ q/ AScan type : Progressive% m+ D$ }* z, g) U1 [5 q
Bits/(Pixel*Frame) : 0.387
2 A3 {: Z" g; Z" LStream size : 8.02 GiB (80%)2 ]& w) A3 Y+ m1 i' O2 W
Writing library : x264 core 163 r3059 b684ebe8 W( \  S2 I. h; P4 Z" z8 W3 t) t
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.9 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
# |% B# k6 L& lLanguage : English
. v: {9 q5 I0 ?: h- ^Default : Yes
3 f4 l% o/ b0 P, M9 `$ SForced : No9 [; M5 C( p# M
* O( h: K) E$ u" i* w$ h2 [
Audio/ e; Q$ V! o. A* O9 c) r+ w) G. W
ID : 2' d! u& c" n" T, B+ h; h
Format : DTS XLL3 S' v$ Q8 L4 b% _" t: I
Format/Info : Digital Theater Systems
2 O/ U" k) `4 B: H  `( V  xCommercial name : DTS-HD Master Audio3 r7 l$ r7 ^  \- c
Codec ID : A_DTS
- @7 h( r7 N3 o) q0 l% KDuration : 1 h 19 min& y9 F! j6 g; l/ W+ Z
Bit rate mode : Variable
- J) E+ L6 O4 S" w! LBit rate : 3 597 kb/s
  T% a) @5 g* D; ^' e# pChannel(s) : 6 channels" L+ i9 Z! m3 ]; R3 ~
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
1 Z3 s: T0 ?$ T! CSampling rate : 48.0 kHz* |, Y2 a1 M1 h
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
- S9 H7 W3 R/ e& |5 }$ }/ O& u) g) X( oBit depth : 24 bits
; \% {* ^! ]1 l" SCompression mode : Lossless, p# A$ F% c% n, M
Stream size : 2.00 GiB (20%)
6 |) ^7 W7 r0 V+ z8 [2 VLanguage : English
/ k$ Y" A3 t4 S5 L* F# L5 XDefault : Yes
3 d# K. |% m8 p1 Z. kForced : No3 y5 a8 @5 o, S3 U- z3 u6 Y
) Z/ |" P8 ]: h" V) H
Text
. V7 \+ s! r$ l" f  }, L; vID : 3
# v" p3 |, s. W8 J+ Y/ L' oFormat : PGS
2 `4 O) G, h, q* {$ o) @/ H* h8 o  hMuxing mode : zlib9 w! ]! O' ]0 X+ p
Codec ID : S_HDMV/PGS
: a5 f/ t; Q6 s' s, N; pCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 _: x4 g3 @9 H' \
Duration : 1 h 16 min
7 t& e- V* }! E* T% IBit rate : 14.5 kb/s* k+ I0 g6 X/ z
Count of elements : 852
) f7 m/ b$ L8 l4 \3 t# l: Z% kStream size : 7.93 MiB (0%)
1 I1 W' u, t* t: I$ f" s1 W' w% mLanguage : German
( U3 ~. `  z0 N( f# f, hDefault : No- T9 Q" k7 L; d. |
Forced : No
! Z; ]0 Y9 h0 z- r  X5 F5 E  B3 H  k9 l# D5 r) a
Menu
& U  W8 c: a( v5 n4 n% _& y00:00:00.000 : :Chapter 01
! \$ k% ?5 `8 _00:06:14.917 : :Chapter 02! V8 r4 c. y0 a( h- F8 Z2 l  y* X
00:20:13.083 : :Chapter 038 V6 ]8 [$ A4 F. E# I
00:31:08.250 : :Chapter 04+ l# J. [- E/ D( y( \
00:42:14.875 : :Chapter 05
' b* t5 J- c3 n  v+ u+ }' j7 x00:50:12.167 : :Chapter 060 Q" E9 X: Y; o) s5 K: j  Y
00:58:02.250 : :Chapter 07% `4 v+ c0 @. u, @; g% `
01:10:32.042 : :Chapter 08
5 k- _9 b' I! F$ {) p! {7 ?01:18:15.042 : :Chapter 09) a2 x8 ]# f  f5 o3 s, ?) {
01:19:25.833 : :Chapter 10

3 c! g% x' l; D$ `0 c2 y" k
* ]2 d% u/ s1 X) N/ K# m1 O# [. z1 D- g

正義的子彈. MKV.torrent

50.98 KB, 下載次數: 71

累計簽到:35 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-10 14:00:44 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:76 天
連續簽到:4 天
發表於 2021-6-10 16:53:10 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

尚未簽到

發表於 2021-6-12 01:24:44 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:3 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-13 08:40:55 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:754 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-6-13 20:39:22 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部