WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:146 回復:3 發表於 7 天前
本主題由 212love 於 5 天前 解除高亮
累計簽到:2133 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-20 19:39:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

霧山 The.Foggy.Mountain., 2020.[MKV / 9.04G] 2160p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 
地區: 其它 
語言: 其他 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
2 l8 q  I/ t) u6 }* t
' \: b6 V# n2 {
◎译  名 雾山 / The Foggy Mountain
1 v3 ]) Q8 m" u◎片  名 ??nh Mù S??ng9 t+ u2 C8 W( N5 V) R% d# h& Q
◎年  代 2020' r, r$ y, g/ g% [3 X  X
◎产  地 越南9 d; @" u' K! W. B3 x: T2 t8 U5 _
◎类  别 动作" j1 {+ `4 w5 ]
◎语  言 越南语
9 I6 o% s5 i6 P, p3 p◎上映日期 2020-07-17(越南)7 E- t& _3 `0 S  Q; w& ~  j0 x
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt12719414/# B# q0 D  E) z3 G4 h4 s# T, _/ e: g
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35517350/* J) Z) Y" g' g8 t9 ^5 ]
◎演  员 石金龙 Thach Kim Long (id:1385500)
. K0 n) M+ @" y, r$ N% R
* V* ^9 H( l4 {7 I◎标  签 动作 / 越南 / 复仇 / 犯罪 / 东亚影视 / 2020s / 剧情 / 暴力
* f5 |0 J0 J7 l
! P3 \+ t8 X! {3 ?. q; ?◎简  介
) [/ D% y8 {7 Q+ V' ~  G. ]  因为妻子的意外身亡,皮(Phi)一位拳师,决定返回越南,为妻子报仇、血债血偿。在他越南家乡的村庄里,他不但确认了凶手是一个名叫巴劳的当地一霸,同时,还发现了隐藏在其背后的秘密。命运又一次让皮面临选择——是只身为妻子报仇?还是选择舍弃个人恩怨而保护家乡的村民?1 ^" e/ [* i2 y! Z3 M

  D$ d5 O# a" [$ i& eGeneral- G% q" O+ Z$ w& H2 z& n
Unique ID : 140379598432573083448290117477100898416 (0x699C2091815BD8C954236243679B4870)
& A) W" @; Y  r2 i# @+ }7 NComplete name : 雾山[email protected]M.mkv
) b/ q* C+ k# e' X+ O$ @. Y# eFormat : Matroska6 e+ Z# F* ~4 W; ], V% ~
Format version : Version 4
( g1 n" l: p1 kFile size : 9.04 GiB
' N) @9 o2 g* s+ b+ qDuration : 1 h 26 min5 S# B% o( a1 g4 ?8 Q* v
Overall bit rate : 14.9 Mb/s1 Y6 Y* k# _3 K& x5 i
Encoded date : UTC 2021-07-07 11:56:257 z: O6 B: ~# ~4 T" M  B6 J
Writing application : mkvmerge v40.0.0 ('Old Town Road + Pony') 64-bit
8 @* ?" J3 O; B$ nWriting library : libebml v1.3.9 + libmatroska v1.5.2
* _' ~" Q1 s8 z5 {- F, V
  I& r# L3 P5 N0 z6 I! k* r7 W; rVideo9 |, O7 D0 Y, J( v
ID : 31 H3 e; H8 r7 a8 K# h. W
Format : HEVC
0 x8 M  k3 H% [5 p  c3 z/ a2 FFormat/Info : High Efficiency Video Coding& R$ t7 T; w0 O9 Z
Format profile : [email protected]@Main. u$ J) j4 L' N
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
$ i  O, I* A  c, n# \( P' v: i0 wDuration : 1 h 26 min
& u6 g% j" L! j5 ?6 ^Bit rate : 14.4 Mb/s
: l" c2 f  l7 G/ j7 J1 }) QWidth : 3 840 pixels
5 I% Y+ O, @6 t7 c' z% {8 W! t8 sHeight : 1 616 pixels
6 G* ?7 }2 R: q% d* d+ MDisplay aspect ratio : 2.40:10 d; p# o0 \- ?8 K
Frame rate mode : Constant8 q6 X0 f3 i5 n* G) U
Frame rate : 24.000 FPS
/ s% @+ l$ r$ B# v$ Z; uColor space : YUV
4 W3 G+ [% B( \Chroma subsampling : 4:2:0
+ K: ^3 N0 z+ e  ~$ q; `  q& HBit depth : 8 bits
5 v  @4 p+ `* O$ ]! H; _5 T4 WBits/(Pixel*Frame) : 0.097" ?' y( N3 g3 h' ^: r% V+ P; W
Stream size : 8.73 GiB (97%)
( d  P# B3 N" `! L5 L! r5 aDefault : Yes5 |+ L# L1 H1 m' E* r! I
Forced : No6 P  L4 d! \4 i! T  ]$ R1 K/ T3 i

7 s4 H5 g  v- Z2 vAudio #1
4 V5 ~/ f7 Y' M4 q! V5 s/ H! dID : 1
  S2 ^# f. N: \4 n# t: Y2 NFormat : E-AC-3
) {) Z9 o2 o% C1 V  t) ?/ d* H) iFormat/Info : Enhanced AC-3
9 {2 b" Z: I. P. ?& Q2 J3 U8 c$ BCommercial name : Dolby Digital Plus& o- g. _$ d5 J& l0 H5 u( p
Codec ID : A_EAC35 ?, q+ e2 a5 [/ a* E# j
Duration : 1 h 26 min  p* }& q  |) }1 S
Bit rate mode : Constant$ C- K$ i  p0 f
Bit rate : 256 kb/s7 }9 U* W6 X+ W5 l. n
Channel(s) : 6 channels2 a: t7 |0 S% @
Channel layout : L R C LFE Ls Rs: o) a4 m2 O; w/ \
Sampling rate : 48.0 kHz$ Y6 s8 K' P* e& C: m4 r0 e
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
7 g0 C' \2 g& }  l: [Compression mode : Lossy
7 j/ d* j, O/ rStream size : 159 MiB (2%)
: o# J9 p+ s7 \2 rTitle : Mandarin/ ?( z8 s, g% }
Language : Chinese
, W$ y# z9 S6 j9 G$ j3 k" ^( D5 i$ C5 k8 EService kind : Complete Main
: D2 H( d. o/ @1 q5 I' l  X! XDefault : Yes
. Q4 m- a+ i; m- \6 _+ X$ t. l; ?Forced : No/ S9 D- O& L' M  s

% v1 N6 B/ ?2 E( h5 z8 sAudio #2
( x: Y$ B( A7 A# B  u/ K4 zID : 2& l, c- \- _  G* T( `6 U/ |
Format : E-AC-3# K, y) j2 G2 v4 p5 d9 k! {
Format/Info : Enhanced AC-3
7 R4 a2 [6 {3 j, S  q4 L0 O% N9 ]Commercial name : Dolby Digital Plus
# W1 \5 ~) T: UCodec ID : A_EAC3
  x, k1 P' }0 y  C- j3 wDuration : 1 h 26 min
5 l/ i4 a; o0 L. \9 B, }1 E1 HBit rate mode : Constant
2 n" u! p4 w5 B$ C# D" ^3 ]Bit rate : 256 kb/s8 R8 q0 \+ _# R* _
Channel(s) : 6 channels" S% i& Y3 F' |6 s; \/ Q! @
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
2 M" V6 u; E' C5 \' d$ |- e  E$ [Sampling rate : 48.0 kHz
' ]/ e# I3 `8 q+ EFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
" [) P6 I$ ~6 ]# R# ^. x' j8 P3 HCompression mode : Lossy
3 _! S7 }* b  _* `  zStream size : 159 MiB (2%)
8 ~: A. R5 ~" ELanguage : Vietnamese
1 _! V! m/ l8 b4 jService kind : Complete Main
; s+ @- X8 r6 s0 mDefault : No
0 R# M; P; a4 s1 M7 BForced : No

% K3 x8 z9 o4 J, z) M2 h% o, u6 o' c8 g# l5 {
6 D8 L* C+ i6 a8 z5 r

霧山. MKV.torrent

27.31 KB, 下載次數: 9

累計簽到:754 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-20 21:56:08 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到:67 天
連續簽到:67 天
發表於 7 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
為妻子報仇?還是選擇捨棄個人恩怨而保護家鄉的村民?耐人尋味感謝樓主精采分享
累計簽到:3 天
連續簽到:1 天
發表於 7 天前 | 顯示全部樓層
非常好看的影片

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部